Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji

 

Deklarace otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Obě strany jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné otázky v česko - německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot.

Tento dokument byl slavnostně podepsán v Praze dne 21. ledna 1997. Za českou stranu Deklaraci podepsal tehdejší předseda vlády Václav Klaus a ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec. Za německou stranu deklaraci podepsali spolkový kancléř Helmut Kohl a ministr zahraničních věcí Klaus Kinkel. Dne 30. ledna 1997 vyslovil s Deklarací souhlas německý Spolkový sněm. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s Česko-německou deklarací dne 14. února 1997.

Při sjednávání Deklarace bylo stěžejní otázkou pro českou stranu dosažení shody na znění jejího bodu IV, ve kterém je obsaženo jednoznačné vyjádření vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Charakter oboustranného politického závazku obsaženého v bodě IV, jehož kontinuita je zdůrazněna potvrzením Deklarace parlamenty obou zemí, dává tomuto dokumentu jeho váhu. Praktické zkušenosti z fungování Česko-německé deklarace ukazují, že jak česká, tak německá strana ve svých vztazích Deklaraci dodržují. Deklarace se osvědčila v praxi také díky činnosti konkrétních institucí, které na jejím základě vznikly, tj. Česko-německého fondu budoucnosti a Česko-německého diskusního fóra.

Jako pozitivní krok v evropském porozumění Deklaraci uvítala celá řada států i evropských institucí. Evropská unie označila deklaraci v den jejího podepsání za "rozhodný a historický krok ve vytváření dobrých sousedských vztahů a partnerství mezi členským státem EU a asociovaným partnerem". Vláda USA vydala 22. ledna 1997 prohlášení, v němž deklaraci nejenom vítá, ale vidí v ní především krok do budoucnosti, a to díky prohlášení obou vlád, že své vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Rovněž rakouská vláda konstatovala se zadostiučiněním, že obě strany nebudou zatěžovat svoje vztahy politickými a právními otázkami z minulosti. Podle vyjádření generálního tajemníka Rady Evropy by deklarace dokonce měla být i "povzbuzením pro ty, kteří se dosud ještě nezbavili zátěže historie a navracejí se do společenství evropských demokratických států".


Text deklarace Evropské dokumenty k deklaraci:
.