Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česko-německé diskusní fórum

 

Druhým významným projektem, jehož naplňování je garantováno v textu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji (bod VIII), je tzv. Česko-německé diskusní fórum (ČNDF). Principy činnosti diskusního fóra stanovily obě vlády poprvé v Aide-memoire o zřízení ČNDF z 29. prosince 1997.

Diskusní fórum přispělo v uplynulých letech významnou měrou k zintenzivnění česko-německého dialogu a stalo se pevnou součástí tohoto dialogu. S ohledem na tuto skutečnost se dne 9. září 2004 dohodli ministři zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda a SRN Joschka Fischer na dalším pokračování činnosti diskusního fóra, a to podle novelizovaných pravidel, odrážejících novou kvalitu česko-německých vztahů po vstupu ČR do EU a nové globální výzvy, stejně jako zkušenosti získané s dosavadní činností fóra. Platnost těchto pravidel obě strany potvrdily v novém Aide-memoire o další činnosti ČNDF z 16.9.2004. Základním cílem obou zemí je ČNDF dále rozvíjet jako místo otevřené, konstruktivní a do budoucna orientované česko-německé komunikace v rozšířené Evropě.

Aktuální zprávy o diskuzním fóru najdete na www.fondbudoucnosti.cz


.