Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Majetek ČR určený k prodeji

 

Na pozemku parc. č. 695 k. ú. Karlín se nachází budova Invalidovny, jedná se o rozsáhlý barokní objekt postavený na počátku 18. století. Na dvoře je park se vzrostlými platany a empírovou kašnou. Budova Invalidovny není v dobrém technickém stavu, v roce 2002 byla zasažena povodní. V letech 2009–2010 proběhla částečná rekonstrukce – bylo obnoveno průčelí budovy a rekonstruována část střechy. Jedná se o objekt o čtyřech nadzemních podlažích s jedním podzemním podlažím (sklepy pouze v severním křídle) a půdou. Na pozemku parc. č. 696 k. ú. Karlín se nachází zeleň, kterou tvoří neudržované ovocné dřeviny, tisy a borovice. Samotný pozemek je rovinatý, oplocený dřevěným plotem a plotem z kovových profilů. Přístup k budově je bezproblémový, z hlediska polohy se budova nachází v centru města Prahy – v docházkové vzdálenosti od stanice metra Invalidovna.

Objekt Invalidovny, včetně pozemků, podléhá zvláštnímu zákonnému režimu, tj. majetek je kulturní památkou, nachází se na území městské památkové zóny Karlín a v ochranném pásmu městské památkové rezervace hl. m. Prahy. Současně se nachází v záplavovém území určeném k ochraně města, na území se zvýšenou ochranou zeleně a zeleně vyžadující zvláštní ochranu, na území se zákazem výškových staveb, v ochranném pásmu s výškovým omezením staveb letiště Kbely a je v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Na malou část p. č. 695 vč. stavby č. p. 24 v k. ú. Karlín zasahuje ochranné pásmo metra (speciální dráhy). Je zde umístěn nivelační bod BI-209 a tři body podrobného polohového bodového pole č. 598, č. 599 a č. 621.

EN:

The extensive historical building is situated in the centre of Prague, with excellent transport access. The complex was built in the 1st half of the 18th century by Kilian Ignaz Dientzenhofer, the most famous architect and builder in Bohemian baroque. The building consists of four wings perpendicular to each other, forming a courtyard with full-grown trees. Until 1935 the building served to its original purpose - accommodating disabled war veterans - and then as a military history archive and museum.

přílohy

Invalidovna leták CZ 413 kB pdf (Acrobat dokument) 15.6.2016

Invalidovna leták EN 546 kB pdf (Acrobat dokument) 15.6.2016

.