Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Diplomatický protokol / Diplomatic Protocol

 

Diplomatická listina / Diplomatic List

Výdej dokumentů / Documents ready for collection

Příručka diplomatického protokolu I. / Diplomatic Protocol Handbook I.

V příloze naleznete českou a anglickou verzi Příručky diplomatického protokolu I. ke stažení. více ►

Příručka diplomatického protokolu II. / Diplomatic Protocol Handbook II.

V příloze nalezne anglickou verzi Příručky diplomatického protokolu II. ke stažení. více ►

Formuláře / Forms

Formuláře a přílohy / Forms and Annexes více ►

1. Registrace osob

1. Registration of persons

2. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí

2. Protection and security of diplomatic missions

3. Registrace motorových vozidel

3. Registration of motor vehicles

4. Řidičské průkazy

4. Driving licences

5. Pravidla silničního provozu a přestupky

Dodržování pravidel silničního provozu v České republice osobami požívajícími výsad a imunit a pravidla parkování více ►

5. Road traffic regulations

Road traffic regulations – duties of persons enjoying diplomatic privileges and immunities in the Czech Republic více ►

6. Bezcelní dovoz zboží

6. Duty-free imports

7. Refundace nepřímých daní

7. Recovery of indirect taxes

8. Zajištění spojení cizí mise s orgány vysílajícího a přijímajícího státu

8. Communication between the mission and the authorities of the sending and receiving States

9. Podmínky pro dovoz, vývoz, tranzit a držení střelných zbraní v České republice

9. Import, export, transit and possession of firearms in the Czech Republic

10. Zajištění bezpečnosti zahraničních návštěv (chráněných osob)

10. Security of foreign visitors (protected persons) in the Czech Republic

11. Režim pohybu na Letišti Václava Havla Praha

Režim pohybu osob požívajících diplomatických výsad a imunit na mezinárodním Letišti Václava Havla Praha více ►

11. Václav Havel Airport Prague (Prague Airport)

Václav Havel Airport Prague (Prague Airport) – access and movement rules for persons enjoying diplomatic privileges and immunities více ►

12. Povolování letů cizích státních letadel a hlášení specifických letů civilních letadel

12. Obtaining clearances for state aircraft; notifying specific flights of civil aircraft

13. Přesun a pobyt cizích ozbrojených sil

13. Transit and presence of foreign armed forces

14. Zaměstnání v České republice

14. Employment in the Czech Republic

.