Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Útvary MZV

 

Odbor kontrolních politik

Odpovídá za utváření exportní politiky MZV v oblasti vojenského materiálu, dále také za zpracování závazných stanovisek k žádostem o vývoz vojenského materiálu, civilních zbraní a výbušnin, o… více ►

Bezpečnostní odbor

Metodicky vede útvary MZV a ZÚ v oblasti ochrany utajovaných informací, krizového řízení a civilní ochrany. více ►

Diplomatický protokol

Ve spolupráci s teritoriálními a dalšími odbory MZV zajišťuje organizaci a průběh návštěv delegací cizích států na úrovni ministrů zahraničních věcí a jejich náměstků v ČR, případně představitelů… více ►

Generální inspekce a interní audit

Generální inspekce a interní audit je kontrolním orgánem ministra. více ►

Kancelář ministra

Kancelář ministra zejména spravuje a koordinuje program ministra; více ►

Konzulární odbor

Je gestorem konzulární agendy ve vztahu k občanům ČR a EU a konzulárních vztahů s jednotlivými zeměmi. V součinnosti s vízovým odborem formuluje koncepci konzulární služby ČR. více ►

Mezinárodněprávní odbor

Sleduje vývoj mezinárodního práva a vypracovává stanoviska a rozbory k mezinárodně právním otázkám pro potřeby zahraniční politiky ČR. více ►

Odbor administrativy a zpracování informací

Organizuje chod a zajišťuje výkon spisové služby pro neutajované písemnosti v rezortu MZV (včetně metodického vedení a školící činnosti), zejména manipulaci s písemnostmi od jejich vzniku až do… více ►

Odbor bezpečnostní politiky

Náplň Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí. více ►

Odbor dopravy a služeb

Organizuje a řídí autoprovoz MZV včetně automobilové přepravy osob a nákladů v ústředí a mezi ústředím a ZÚ. Zabezpečuje a odpovídá za nákup a prodej automobilů a autopříslušenství, se kterými… více ►

Odbor ekonomické diplomacie

Podílí se na koordinaci a řízení aktivit ústředních orgánů v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR, podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických… více ►

Odbor hlavního účetního

Zajišťuje, metodicky řídí a odpovídá za účetnictví MZV. Plní funkci hlavního účetního ve smyslu zákona o finanční kontrole. Odpovídá za včasnost, správnost a úplnost účetního výkaznictví MZV. více ►

Odbor komunikace

Podílí se na publicitě stanovisek MZV a jeho aktivit. Spolupracuje s tiskovým mluvčím, poskytuje tiskovému mluvčímu technickou podporu a aktuální informační materiály k zahraničněpolitické… více ►

Odbor komunitárního práva

Sleduje a analyzuje vývoj práva ES/EU (dále jen „komunitární právo“). Vypracovává stanoviska k otázkám komunitárního práva pro potřeby zahraniční politiky ČR. více ►

Odbor koordinátora zakázek

Odbor koordinátora zakázek má postavení odboru. Odbor koordinátora zakázek zejména dohlíží na efektivní, účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků při realizaci práv a povinnosti… více ►

Odbor kybernetické diplomacie

Podílí se na formulaci, provádění a koordinaci zahraniční politiky ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zajišťuje plnění hlavních cílů Národní strategie kybernetické bezpečnosti v… více ►

Odbor lidských práv a transformační politiky

Podílí se na koordinaci zahraniční politiky ČR v oblasti rozvoje lidských práv a podpory demokracie ve světě. Zpracovává problematiku lidských práv a podpory demokracie v orgánech OSN, EU, OBSE… více ►

Odbor Organizace spojených národů

Podílí se na formulování a zabezpečuje koordinaci a provádění zahraniční politiky ČR v OSN a dalších odborných organizacích v působnosti odboru, a to jak z koncepčního, tak z organizačního… více ►

Odbor politik Evropské unie

Z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR sleduje sektorové unijní politiky, jakož i činnost příslušných orgánů a institucí EU, vyhodnocuje jejich vývoj a navrhuje postup a pozice MZV a ČR, a to… více ►

Odbor právně legislativní

Zabezpečuje legislativní agendu, včetně vydávání a rozesílání interních norem MZV a rozhodnutí ministra. více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední
.