Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Diplomatická administrativa

 

Školí pracovníky MZV a koordinuje a řídí správu dokumentů v rámci ministerstva. Zajišťuje jejich evidenci a zpětnou dostupnost, tedy činnosti kritické pro hladký chod MZV.

Skupina diplomatické administrativy vykonává činnosti, které umožňují Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jeho diplomatické službě efektivně fungovat. Hlavní náplní činnosti pracovní skupiny administrativní jsou tři okruhy:

  • Předarchivní péče o interní dokumenty MZV a české diplomatické služby včetně třídění a deponování dokumentů ve spisovnách. Předarchivní péče o dokumenty zahrnuje celou sérii úkonů souvisejících s tříděním, heslováním a registrací diplomatických dokumentů.
  • Školení pracovníků MZV a metodické vedení spisové služby: pracovní skupina je autorem interních předpisů MZV a úzce spolupracuje s útvary IT při vytváření postupů v elektronických aplikacích spisové služby v ústředí MZV i na zastupitelských úřadech: je školícím pracovištěm jak pro nové pracovníky MZV tak i pro diplomaty a další pracovníky vysílané na zastupitelské úřady ČR.
  • Organizační zajišťování konferencí na celoministerské úrovni a vybrané administrativní a evidenční činnosti
.