Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor kybernetické bezpečnosti

 

Podílí se na formulaci, provádění a koordinaci zahraniční politiky ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zajišťuje plnění hlavních cílů Národní strategie kybernetické bezpečnosti v mezinárodněpolitické oblasti. Ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a dalšími resorty koordinuje vnitrostátní přípravu pozic ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V rozsahu své působnosti zpracovává problematiku, připravuje podklady a účastní se jednání v oblasti kybernetické bezpečnosti v mezinárodních organizacích (především EU, OSN, OBSE a RE a dalších) a na mezinárodních fórech.

Zajišťuje ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací v informačních systémech MZV a minimalizuje rizika neoprávněného přístupu, použití, prozrazení, narušení, úpravy, nahlédnutí, zkopírování nebo zničení informací a prostředků MZV. Ve spolupráci s ostatními odbory připravuje návrhy předpisů a aktů řízení MZV v oblasti kybernetické bezpečnosti a kontroluje soulad s bezpečnostními politikami.

Řeší události, incidenty a provádí bezpečnostní dohled nad informačními systémy MZV a souvisejícími prvky ICT infrastruktury. Zajišťuje detekci kybernetických bezpečnostních událostí, realizaci adekvátních reaktivních a nápravných opatření. Odpovídá za nastavení procesu zvládání incidentů bezpečnosti informací a zajišťuje monitorování, vyhodnocování a průběžné zlepšování zavedeného systému řízení bezpečnosti informací.

.