Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor lidských práv a transformační politiky

 

Podílí se na koordinaci zahraniční politiky ČR v oblasti rozvoje lidských práv a podpory demokracie ve světě. Zpracovává problematiku lidských práv a podpory demokracie v orgánech OSN, EU, OBSE a na dalších mezinárodních fórech. Odpovídá za účast ČR na SZBP EU v rozsahu své působnosti a za přípravu podkladů a stanovisek pro pracovní skupiny Rady EU.

 • Zpracovává problematiku Rady Evropy a koordinuje činnost útvarů MZV a ostatních státních orgánů, které se podílejí na spolupráci s touto organizací.
 • Sleduje vývoj mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zabezpečuje účast ČR na jeho kodifikaci. Sjednává a zajišťuje vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv v gesci MZV v oblasti lidských práv a iniciuje u příslušných vnitrostátních resortů přístup ČR k mnohostranným mezinárodním smluvním dokumentům v této oblasti.
 • Zadává a řídí projekty a aktivity Programu transformační spolupráce. Určuje realizátory a zajišťuje financování a spolufinancování projektů a aktivit. Spravuje rozpočtové prostředky přidělené na tento účel.
 • V rozsahu své působnosti spolupracuje s Úřadem vlády, se zmocněncem vlády ČR pro lidská práva, s Radou vlády pro lidská práva a jejími odbornými výbory, s Radou vlády pro národnostní menšiny a s Radou vlády pro záležitosti romské komunity.
 • Spolupracuje s domácími i zahraničními nevládními organizacemi činnými v oblasti ochrany a rozvoje lidských práv a základních svobod a podpory demokracie. Spolupracuje s Radou vlády pro nestátní neziskové organizace.
 • Je resortním kontaktním místem pro oblast státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím.
 • Ve spolupráci s dalšími resorty se podílí na mezinárodním řešení problematiky uprchlíků a poskytování azylu.
 • Odborně řídí činnost SM ČR ve Štrasburku a v rozsahu své působnosti odborně řídí Stálé mise ČR v New Yorku, v Ženevě a ve Vídni, SZ ČR při EU a ZÚ ve Varšavě a ukládá úkoly dalším zastupitelským úřadům.
 • Do působnosti odboru dále patří tyto mezinárodní organizace, orgány, ujednání a aktivity s tím spojené:
  - Společenství demokratických zemí,
  - Nové či obnovené demokracie.
.