Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování

 

Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování (dále jen OZAP) je analyticko-koncepčním odborem Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Jeho hlavním úkolem je koordinace příprav koncepce zahraniční politiky ČR, koncepce působení České republiky v Evropské unii, stejně jako ostatních koncepčně-strategických dokumentů k zajištění koherence a kontinuity zahraniční politiky ČR, a to ve spolupráci s příslušnými odbory MZV, příp. dalšími orgány státní správy či subjekty mimo MZV.

Odbor zahraničně-politického plánování je odpovědný za obsahovou a programovou přípravu pravidelné porady vedoucích zastupitelských úřadů a podílí se na koordinaci činnosti veřejné výzkumné instituce Ústav mezinárodních vztahů.

OZAP dále:

  • identifikuje významné globálně-strategické trendy, které mají potenciál ovlivnit zahraniční politiku ČR a její provádění, a na jejich základě zpracovává závěry a rámcová doporučení pro ministra, příp. náměstky ministra.
  • koordinuje krátkodobé plánování v oblasti zahraniční politiky ČR prostřednictvím procesu stanovení hlavních priorit, cílů a úkolů na následující období, vymezené pravidelnou každoroční poradou vedoucích zastupitelských úřadů, a provádí jejich následné vyhodnocení, včetně případných rozpočtových dopadů.
  • zajišťuje analýzy a další podklady nutné pro efektivní a koherentní provádění zahraniční politiky v případech, kdy takové podklady nejsou schopny zajistit příslušné odbory, nebo v průřezových otázkách, a to prostřednictvím vlastní analytické činnosti, příp. jejich zpracování zadává formou operativních analýz nebo vědeckých projektů subjektům mimo státní správu.
  • spolupracuje s univerzitami, think-tanky, neziskovými organizacemi a dalšími odbornými institucemi jak domácími, tak zahraničními, při zpracovávání studií, analýz a dalších dokumentů, stejně jako při obsahové přípravě konferencí, seminářů, kulatých stolů, diskusních fór a dalších akcí.
  • je odpovědný za vedení dialogu s plánovacími odbory zahraničněpolitických partnerů ČR a zastupuje MZV na jednáních příslušné neformální pracovní skupiny v rámci ESVA.
.