Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Fondy archivu

 

V Archivu MZV je uloženo 236 archivních fondů (stav k 31.12.2014) především z let 1918 - 1989. Nejstarší archiválií je zlomek hraniční mapy mezi Bavorskem a českým královstvím z roku 1838. Celkový rozsah archivních fondů činí 4489 bm (běžných metrů), z nichž je cca 2145 bm zpracováno a z toho inventarizováno cca 356 bm.

Přehled o fondech naleznete v prvním příspěvku na této stránce nebo  na webové adrese badatelna.eu.

Dále zde naleznete informace o významných fondech uložených v Archivu MZV

Seznam zpřístupněných fondů Archivu Ministerstva zahraničních věcí ČR

Níže sepsaný seznam představuje inventáře fondů, které jsou dostupné v badatelně Archivu MZV více ►

Fondy meziválečných sekcí MZV 1918-1939

sekce

V době budování organizační struktury v letech 1919-1920 vzniklo pět (s prezidiem šest) sekcí (odborů), zakotvených v organizačním statutu MZV z května 1921 bez zásadních změn na celé meziválečné… více ►

Politická zpravodajství zastupitelských úřadů - 1918-1975

politicke_zpravodajstvi

Fond politického zpravodajství obsahuje diplomatické relace o politickém (zčásti ekonomickém a kulturním) dění v jednotlivých zemích a vzájemných vztazích s Československem, zpracovávané a… více ►

Sibiřské archivy 1916 - 1929

sibirske_archivy

Tzv. Sibiřské archivy obsahují dochované písemnosti konzulárních úřadů a úřadů politických plnomocníků vlády ČSR, zakládané v době působení československých legií v Rusku ve městech a oblastech… více ►

Pařížský archiv 1918 - 1921

parizsky_archiv

Obsahuje různé podkladové materiály, korespondenci a oficiální dokumenty z jednání mírové konference ve Versailles, Saint Germain a Trianonu k politickým, finančním, hospodářským, diplomatickým,… více ►

Londýnský archiv

e_benes_s_diplomatickym_sborem_pri

Obsahuje obyčejné a důvěrné spisy československé exilové vlády v Londýně. Součástí fondu je bohatá sbírka fotografií převážně z let 1940-1945. více ►

Fond mezinárodních smluv 1918 - 2009

lisabonska

Archivu MZV ukládá originály dvoustranných, resp. ověřené kopie mnohostranných mezinárodních smluvních dokumentů od roku 1918 po současnost. více ►

Ústřední restituční a reparační komise

Obsahuje agendu nápravy škod po II. světové válce a to jak formou reparací, tak i restitucí. více ►

.