Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

BRANDEJS Stanislav

 

(12. 11. 1891, Police nad Metují – 15. 4. 1957, Praha)
 

Pocházel z rodiny kožešníka, absolvoval gymnázium v Broumově (1911), poté studoval slovanské jazyky a němčinu na FF české univerzity v Praze (PhDr. 1915), vedle toho navštěvoval i přednášky na PrF (na univerzitě německé), po vzniku republiky absolvoval také kursy diplomatické a konzulární. V l. 1915-16 vyučoval jako suplent na dívčím lyceu v Praze, pak na obchodní akademii, od r. 1917 působil jako profesor na obchodní akademii v Hořicích. V únoru 1920 byl přijat do čs. diplomacie a vzápětí byl vyslán jako legační tajemník na vyslanectví do Bělehradu, kde (s propůjčeným titulem legačního rady II. třídy) působil do října 1925. Po návratu do Prahy pracoval jako ministerský místo-tajemník a později vrchní ministerský komisař v tzv. všeobecném oddělení národohospodářské sekce MZV (odd. IV/1), od ledna 1929 do srpna 1934 pak byl přidělen jako konzul II. třídy na generální konzulát ve Vídni. Od 1. 9. 1934 působil opět v ústředí, k 1. 12. 1936 byl pak jmenován legačním radou čs. vyslanectví v Bulharsku, odkud byl ovšem z osobních důvodů po necelém roce odvolán zpět. Od července 1937 do března 1939 byl generálním konzulem v Kolíně nad Rýnem, po likvidaci československé diplomacie byl převeden jako odborový rada do protektorátního ministerstva sociální a zdravotní správy, později na ministerstvo hospodářství. Spolu s dalšími kolegy se zapojil do domácího odboje (skupina „Parsifal“ A. Heidricha /viz/), od března 1945 byl vězněn na Pankráci. Po osvobození se vrátil na MZV, byl povýšen na ministerského radu, kariéru zakončil jako první poválečný generální konzul v Lublani, v té době již metropoli jedné z republik socialistické federativní Jugoslávie, kde působil od počátku r. 1946. Brzy po odvolání byl k 30. 9. 1948 dán do trvalé výslužby.

 

Lit.: Jindřich POKORNÝ, Parsifal. Osudy jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938–1945 s poválečným dovětkem. Praha 2009.

 

Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 039

.