Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

HURBAN Vladimír Ladislav

 

(4. 4. 1883, Turčianský Sv. Martin – 26. 10. 1949, Praha)
 

Po absolvování lidové školy v Martině studoval v letech 1893-97 na lyceu v Bratislavě a 1897-02 na reálném gymnáziu v Hodoníně. Následovala studia na technice ve Vídni (1902-06) a v Brně (1906-07). Od roku 1905 pracoval v redakci Národních novin, již od studentských let byl činný literárně (poezie, lyrické prózy), překládal také do slovenštiny díla B. Björnsona. V l. 1908-14 působil jako učitel maďarského jazyka ve Varšavě u ruského generálního štábu. Po vypuknutí první světové války nastoupil jako dobrovolník službu v ruské armádě, po vzniku čs. legií v Rusku vstoupil koncem prosince 1917 do jejich řad. V říjnu 1918 byl přidělen v hodnosti plukovníka k vyslanectví ČSR v USA jako vojenský atašé, kde se stal vojenským poradcem T. G. Masaryka a podílel se také na organizaci repatriace čs. legií. Počátkem července 1923 byl přijat na ministerstvo zahraničních věcí (získal hodnost legačního rady II. tř.) a počátkem února 1924 pověřen jako chargé d’affaires en pied vedením vyslanectví v Egyptě, chystaná nominace prvním velvyslancem do Číny nebyla uskutečněna. Od června 1930 působil více než šest let jako vyslanec ve Švédsku, akreditovaný současně v Norsku a na Litvě, od počátku r. 1937 zastupoval ČSR jako vyslanec (od června 1943 jako velvyslanec) v USA. Po okupaci českých zemí odmítl předat úřad Němcům a zapojil se do československého zahraničního odboje. S jeho působením ve Washingtonu jsou spojena i pověření pro další menší státy na americkém kontinentu: Kuba (1937–1942), Dominikánská republika (1943–1946), Haiti (1943–1946). Počátkem července 1946 byl v důsledku vážné nemoci přeložen do ústředí MZV, po další krátké službě odešel do výslužby.

 

Archiv: Slovenský národný archív Bratislava, osobný fond Vladimír Svätozár Hurban; Archív Matice slovenskej, Martin, literární pozůstalost.

Lit.: Vladimír Hurban (zost.), Černovský proces, Martin 1908; Slovenský biografický slovník, díl II., Martin 1987, s. 438–439; Hanna MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA, Czechosłowacja v polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 1933–1938. Varšava 1996; Jan Němeček, Soumrak a úsvit československé diplomacie, Praha 2008, kap. Spojené státy americké, s. 381–412.

 

Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 95-96

.