Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

RADIMSKÝ Vladimír

 

(29. 2. 1880, Kolín – 1. 11. 1977, Kolín)

Vystudoval gymnázium a následně konzulární akademii ve Vídni (1898-1903), od r. 1904 pak působil až do r. 1918 v rakousko-uherské konzulární službě. Svoji pětatřicetiletou diplomatickou kariéru začínal v l. 1904-07 jako konzulární atašé v Bombaji, pak krátce sloužil jako vicekonzul ve Smyrně (1907) a poté v Teheránu (1907-10), v l. 1910-11 byl vicekonzulem v Craiově v Rumunsku a následně v Cařihradě. Od března 1912 působil jako c. k. konzul v srbském Bělehradu, poté od srpna 1914 až do konce války v turecké Smyrně. V předválečných letech sepsal také několik studií o obchodě-politických problémech Předního východu (Industrie- und Gewerbe Verhältnisse in Persien /1909/, Wegweiser für Kleine Asien, aj). Od ledna 1919 působil v čs. diplomacii, od června 1919 do července 1920 byl prvním oficiálním diplomatickým zástupcem ČSR v Polsku, nejprve jako šéf „úřadu delegáta“, později jako chargé dʼaffaires. Od listopadu 1920 do ledna 1927 působil jako první vyslanec republiky ve Švédsku, akreditovaný současně v Norsku a později i na Litvě, poté byl do května 1928 přednostou osobního oddělení prezídia MZV (I/2), v jehož čele vystřídal F. Šebestu (viz). Po likvidaci diplomatické roztržky ČSR se Svatým stolcem byl v červnu 1928 jmenován novým vyslancem ve Vatikánu a zůstal jím až do března 1939, kdy byl administrativou nedávno nastoupivšího Pia XII. fakticky přinucen likvidovat legaci a vrátit se do okupované Prahy. Od svého následného penzionování (k 30. 4. 1939) žil až do smrti na rodné tvrzi Pašinka u Kolína; o působení v rakousko-uherské diplomacii sepsal memoáry, uložené dnes v Literárním památníku NP v Praze. 

 

A.: Archiv Literárního památníku národního písemnictví, Praha.

Lit.: Jan ŽUPANIČ – Václav HOŘČIČKA – Hana KRÁLOVÁ, Na rozcestí. Rakousko-uherská zahraniční služba v posledních letech existence monarchie. Praha 2009, s. 170–171.

 

Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 202

 

.