Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vědecká knihovna

 

Knihovna MZV je přední knihovnou zaměřenou na zahraničně politickou literaturu. Byla založena v roce 1920 a již od té doby byl knihovní fond důsledně profilován, takže obsahuje cenný soubor české i zahraniční knižní produkce z oblasti zahraniční politiky, diplomacie, mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, která byla vydávána v průběhu 20. století až do současnosti.

Činnost Knihovny MZV ČR se řídí Statutem úředních knihoven Ministerstva zahraničních věcí ČR, platným od 2. dubna 2007. Knihovna MZV ČR neposkytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

Knihovna MZV ČR poskytuje prezenční výpůjční služby z knihovních fondů i externím uživatelům (zaměstnancům státní správy, vědeckým pracovníkům, vysokoškolským pedagogům a studentům vysokých škol), pokud jejich odborný zájem písemně potvrdí jejich zaměstnavatel, vysoká škola nebo instituce, s níž spolupracují.

Knihovna je součástí odboru administrativy a zpracování informací.

Vědecká knihovna

Otevírací doba pro externí návštěvníky: po předchozí dohodě v pondělí, úterý a pátek od 9 do 14 hod. Je nutno předem zaslat seznam požadované literatury.

E-mail: knihovna@mzv.cz

Adresa: Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany, 118 00

.