Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zvláštní zmocněnci

 

Funkce zvláštních zmocněnců zřizuje ministr na návrh státního tajemníka a do funkce jmenuje a odvolává příslušného zaměstnance.

Funkce zvláštních zmocněnců jsou zřizovány k systematickému sledování určitého tématu vysoké politické důležitosti, vyžadujícímu vzájemnou informovanost a koordinaci většího počtu útvarů MZV, případně mezirezortní koordinaci. V rozhodnutí o zřízení konkrétní funkce zvláštního zmocněnce ministr stanoví, ve kterém útvaru bude tato funkce zařazena, a vymezí okruh a zaměření činnosti daného zvláštního zmocněnce. Zvláštní zmocněnec zejména:

  • jedná s vedoucími příslušných útvarů MZV o realizaci dílčích úkolů k dosahování cílů souvisejících se sledovaným tématem,
  • předkládá vedení MZV ke sledovanému tématu informace, analýzy a náměty,
  • vede v oblasti své působnosti jednání mimo rezort a na mezinárodní úrovni.

Zvláštní zmocněnci:

Funkce

Jméno a příjmení jmenovaného

Zvláštní zmocněnec pro ochranu ekonomických zájmů

Mgr. Tomáš Volf

 

Zvláštní zmocněnec pro Indo-Pacifik Ing. Libor Sečka

Zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti

Mgr. Václav Bartuška

 

Zvláštní zmocněnec pro účast ČR na světových výstavách

Mgr. Karel Smékal

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Mgr. Robert Řehák, Ph.D.

 

Zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor

Mgr. Richard Kadlčák

 

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

Mgr. Jiří Krátký

 

Zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy

Ing. Tomáš Píša

 

Zvláštní zmocněnec pro otázky Východního partnerství

Mgr. Jaroslav Kurfürst, PhD.

 

Zvláštní zmocněnec pro migraci

RNDr. Ivo Šilhavý

Zvláštní zmocněnec pro logisticko-technické zajištění předsednictví ČR v Radě EU

Ing. Radek Machů

Zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii

PhDr. Ing. Petr Kaiser

Zvláštní zmocněnec pro západní Balkán

PhDr. Janína Hřebíčková

Zvláštní zmocněnec pro

implementaci jednotné zahraniční prezentace

JUDr. Pavel Vošalík

Zvláštní zmocněnec pro instituce EU

PhDr. Jana Hybášková

Zvláštní zmocněnec pro Sahel

Mgr. Tomáš Uličný

Zvláštní zmocněnec pro koordinaci politiky vůči Ruské federaci Mgr. Luboš Veselý
Zvláštní zmocněnec pro řízení kvality a gender Ing. Helena Bambasová

 

 

Zvláštní zmocněnec navázal ve Vatikánu spolupráci s Carità Politica

thumb

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák navázal ve Vatikánu spolupráci s římskou asociací Carità Politica na projektu Diplomacie hodnot a rozvoje. více ►

Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

thumb

Z rozhodnutí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka se Ministerstvo zahraničních věcí připojí 27. listopadu 2019 k iniciativě Červená středa k připomínce těch, kteří jsou ve světě… více ►

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Special Envoy for Holocaust, Interfaith Dialogue and Freedom of Religion více ►

Podpora Čechů do ESVA a institucí EU (Diplomatická akademie MZV ČR)

Od 1. září 2019 je zvláštním zmocněncem pro instituce EU, PhDr. Jana HYBÁŠKOVÁ více ►

.