Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zvláštní zmocněnci

 

Funkce zvláštních zmocněnců zřizuje ministr na návrh státního tajemníka a do funkce jmenuje a odvolává příslušného zaměstnance.

Funkce zvláštních zmocněnců jsou zřizovány k systematickému sledování určitého tématu vysoké politické důležitosti, vyžadujícímu vzájemnou informovanost a koordinaci většího počtu útvarů MZV, případně mezirezortní koordinaci. V rozhodnutí o zřízení konkrétní funkce zvláštního zmocněnce ministr stanoví, ve kterém útvaru bude tato funkce zařazena, a vymezí okruh a zaměření činnosti daného zvláštního zmocněnce. Zvláštní zmocněnec zejména:

  • jedná s vedoucími příslušných útvarů MZV o realizaci dílčích úkolů k dosahování cílů souvisejících se sledovaným tématem,
  • předkládá vedení MZV ke sledovanému tématu informace, analýzy a náměty,
  • vede v oblasti své působnosti jednání mimo rezort a na mezinárodní úrovni.

Zvláštní zmocněnci:

Mgr. Jana Reinišová Zvláštní zmocněnkyně pro brexit
Mgr. Jaroslav Kurfürst, Ph.D. Zvláštní zmocněnec pro Východní partnerství
Ing. Tomáš Píša Zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy
Mgr. Václav Bartuška Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost
RNDr. Ivo Šilhavý Zvláštní zmocněnec pro migraci
Mgr. Robert Řehák, Ph.D. Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání
PhDr. Petr Buriánek Zvláštní zmocněnec pro účast ČR na světových výstavách (EXPO)
Mgr. Tomáš Volf Zvláštní zmocněnec pro ochranu ekonomických zájmů
Mgr. Richard Kadlčák Zvláštní zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost
Mgr. Jiří Krátký Zvláštní zmocněnec pro krajany
Ing. Radek Machů Zvláštní zmocněnec pro logisticko-technické zajištění předsednictví ČR v Radě EU
JUDr. Luboš Nový Zvláštní zmocněnec pro kontrolní činnost
Ing. Petr Kaiser Zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii
PhDr. Janína Hřebíčková  Zvláštní zmocněnkyně pro západní Balkán
PhDr. Jana Hybášková Zvláštní zmocněnkyně pro podporu občanů ČR v institucích EU a mezinárodních vládních organizacích
JUDr. Pavel Vošalík Zvláštní zmocněnec pro implementaci koncepce jednotné prezentace ČR
   

Zvláštní zmocněnec navázal ve Vatikánu spolupráci s Carità Politica

thumb

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák navázal ve Vatikánu spolupráci s římskou asociací Carità Politica na projektu Diplomacie hodnot a rozvoje. více ►

Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

thumb

Z rozhodnutí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka se Ministerstvo zahraničních věcí připojí 27. listopadu 2019 k iniciativě Červená středa k připomínce těch, kteří jsou ve světě… více ►

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Special Envoy for Holocaust, Interfaith Dialogue and Freedom of Religion více ►

Podpora Čechů do ESVA a institucí EU (Diplomatická akademie MZV ČR)

Od 1. září 2019 je zvláštním zmocněncem pro instituce EU, PhDr. Jana HYBÁŠKOVÁ více ►

.