Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zvláštní zmocněnci

 

Funkce zvláštních zmocněnců zřizuje ministr na návrh státního tajemníka a do funkce jmenuje a odvolává příslušného zaměstnance.

Funkce zvláštních zmocněnců jsou zřizovány k systematickému sledování určitého tématu vysoké politické důležitosti, vyžadujícímu vzájemnou informovanost a koordinaci většího počtu útvarů MZV, případně mezirezortní koordinaci. V rozhodnutí o zřízení konkrétní funkce zvláštního zmocněnce ministr stanoví, ve kterém útvaru bude tato funkce zařazena, a vymezí okruh a zaměření činnosti daného zvláštního zmocněnce. Zvláštní zmocněnec zejména:

  • jedná s vedoucími příslušných útvarů MZV o realizaci dílčích úkolů k dosahování cílů souvisejících se sledovaným tématem,
  • předkládá vedení MZV ke sledovanému tématu informace, analýzy a náměty,
  • vede v oblasti své působnosti jednání mimo rezort a na mezinárodní úrovni.

Zvláštní zmocněnci:

Funkce

Jméno a příjmení jmenovaného

Doba pověření

Zvláštní zmocněnec pro ochranu ekonomických zájmů

Mgr. Tomáš Volf

 

od 1. 12. 2017 

do 30. 11. 2023

Zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost

Mgr. Václav Bartuška

 

 

do 29. 2. 2024

Zvláštní zmocněnec pro  holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Mgr. Robert Řehák, Ph.D.

 

od 1. 11. 2019

do 31. 10. 2023

Zvláštní zmocněnec pro kybernetický prostor

Mgr. Richard Kadlčák

od 1. 3. 2018

do 29. 2. 2024

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

JUDr. Jiří Krátký, M.A.

od 1. 12. 2021        

do 30. 11. 2023

Zvláštní zmocněnec pro vnější ekonomické vztahy

Ing. Tomáš Píša

 

od 1. 3. 2018

do 31. 8. 2023

Zvláštní zmocněnec pro migraci

RNDr. Ivo Šilhavý

od 1. 7. 2020

do 30. 6. 2023

Zvláštní zmocněnec pro

implementaci jednotné zahraniční prezentace ČR v zahraničí

JUDr. Pavel Vošalík

od 1. 9. 2019

do 31. 8. 2023

Zvláštní zmocněnec pro

Indo-Pacifik

Ing. Libor Sečka

od 17. 8. 2021  

do 16. 8. 2023

Zvláštní zmocněnec pro

koordinaci politiky vůči Ruské federaci

Mgr. Luboš Veselý

od 16. 3. 2022        

do 15. 3. 2024

 

 

Zvláštní zmocněnec navázal ve Vatikánu spolupráci s Carità Politica

thumb

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák navázal ve Vatikánu spolupráci s římskou asociací Carità Politica na projektu Diplomacie hodnot a rozvoje. více ►

Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

thumb

Z rozhodnutí ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka se Ministerstvo zahraničních věcí připojí 27. listopadu 2019 k iniciativě Červená středa k připomínce těch, kteří jsou ve světě… více ►

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Special Envoy for Holocaust, Interfaith Dialogue and Freedom of Religion více ►

Podpora Čechů do ESVA a institucí EU (Diplomatická akademie MZV ČR)

Od 1. září 2019 je zvláštním zmocněncem pro instituce EU, PhDr. Jana HYBÁŠKOVÁ více ►

.