Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Civilní mise EU v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky

 

Místa v těchto misích jsou k dispozici buď v sekondovaném nebo kontrahovaném režimu.

Na sekondovaná místa se mohou zájemci hlásit pouze se souhlasem svého zaměstnavatele v ČR (některého orgánu státní správy), který po celou dobu vyslání experta k misi (zpravidla 1 rok s možností prodloužení) hradí zaměstnanci základní plat (od mise experti  pobírají tzv. per diems).

Nominace na sekondované posty v misích probíhají v součinnosti vysílajícího orgánu státní správy (pokud se jedná o odborníka zaměstnaného v jiném rezortu - v takovém případě prosím kontaktujte nejprve styčného pracovníka v tomto rezortu) nebo prostřednictvím NKM pro zájemce mimo státní správu, kteří splňují požadované kvalifikační požadavky. 

Nominace na sekondment a sekondment prostřednictvím MZV ČR:

Zájemce o účast ve výběrovém řízení zasílá svojí přihlášku na MZV ČR (popis uveden níže) pro získání nominace do výběrového řízení. Jednotlivé výzvy NKM rozesílá emailem prostřednictvím Národní kontaktní databáze, nebo expert reaguje na nabídku ESVA uveřejněnou na webové stránce (nutná telefonická konzultace zájemce s NKM týkající se identifikovaných pozic, o jejichž obsazení má MZV ČR zájem). Informace o daných pozicích a termínu podání přihlášek je uvedena v oznámení zasílané NKM zájemcům, kteří jsou zaregistrování do Národní kontaktní databáze. Nominace podléhá na MZV schvalovací proceduře odpovědných představitelů MZV ČR.

V případě, že MZV uchazeče nominuje, ESVA ho zařadí do výběrového řízení, které trvá minimálně jeden měsíc. Kandidáti, kteří byli zařazeni do užšího výběru (tzv. shortlistováni), jsou ze strany ESVA kontaktováni a konkrétní zaměstnavatel (zpravidla příslušná civilní mise) s nimi provede telefonický pohovor. O výsledku výběrového řízení v rámci ESVA jsou uchazeči informováni cestou NKM. V případě úspěchu kandidáta ve výběrovém řízení se jeho vyslání k misi uskuteční na základě „Smlouvy o výkonu činnosti civilního experta“ (uchazeč se nestává regulérním zaměstnancem MZV, nýbrž externím spolupracovníkem).

Na nominaci na sekondované pozice v civilních misích EU není právní nárok.

Na místa v kontraktovaném režimu se zájemci mohou hlásit samostatně, bez součinnosti NKM a bez souhlasu MZV ČR na webové stránce https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web/DPA/357/details.do

Přihlášky na sekondované pozice v civilních misích EU je možné podávat prostřednictvím databáze Goalkeeper: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web 

Před podáním přihlášky do civilní mise EU Vám doporučujeme zhlédnout video "How to Apply for Civilian CSDP Mission Secondment", ve kterém je představen proces podávání žádostí se všemi příslušnými kroky a vysvětlen postup výběru kandidátů. Najdete v něm také rady a tipy od pracovníků některých misí, jak přizpůsobit svou žádost a připravit se na pohovor.

Postup pro podávání přihlášek on-line v databázi „Registrar“:

  1. NKM vyzve členy NKD s aktualizovaným profilem k vytvoření osobního profilu v databázi „Registrar“
  2. Do Vaší emailové schránky přijde nejprve email s výzvou k vytvoření Vašeho osobního/přihlašovacího účtu.
  3. Přihlašovací/osobní účet si vytvoříte prostřednictvím webové stránky https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi v zabezpečeném prostředí ECAS (European Commission Authentication Service Website). Po vytvoření přihlašovacího/osobního účtu obdržíte potvrzující email do svojí emailové schránky. Postupujte dle instrukcí v emailu a změňte si heslo. Pouze takto vytvořené uživatelské jméno a heslo je Vaším přihlašovacím údajem pro přístup do databáze „Registrar“ do Vašeho osobního profilu.
  4. Pro přihlášení do databáze „Registrar“ použijte webovou stránku: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/web. Zadáním svých přihlašovacích údajů se dostanete do svého osobního profilu (Expert Registration Form – ERF). Tento on-line vyplněný formulář je stálé povahy, lze ho průběžně aktualizovat a samotný není přihláškou do výběrového řízení (dříve část 2,3,4,5,6 Annexu 2). Vyplňte pečlivě celý on-line formulář a postupujte dle dalších instrukcí k jeho uložení.
  5. V momentě zpřístupnění/vyhlášení výběrového řízení obdržíte notifikaci emailem.
  6. Přihlásíte se do aplikace „Registrar“ svými přihlašovacími údaji, otevřete si příslušný „link“ na výběrové řízení a zadáte tlačítko „Apply for vacancy“.
  7. Vygeneruje se Vám políčko „New Application“. Vyplňte příslušné kolonky (dříve část 1 – „nomination details“, 7 – „motivation letter“, 8 – „final questions“ Annexu 2). Tyto údaje jsou jedinečné pro každé jednotlivé výběrové řízení.
  8. Svoji přihlášku odešlete NKM prostřednictvím příslušného tlačítka „Submit“.
  9. V tomto momentě se propojí Váš „Expert Registration Form“ (ERF) profil s přihláškou do výběrového řízení „Application Form“ (AF) a kompletní žádost se odešle NKM.
  10. Následně obdržíte emailem notifikaci, že Vaše přihláška byla přijata. V případě, že Vaše přihláška nebude nominována ze strany MZV ČR do výběrové řízení ESVA, obdržíte o tomto rozhodnutí emailem notifikaci. V případě, že Vaše přihláška bude postoupena do výběrového řízení do ESVA, obdržíte opět notifikaci emailem.

Státní zaměstnance nebo zaměstnance resortů mimo MZV ČR žádáme, aby možnost vyslání do civilních misí EU nejprve konzultovali na svém domovském resortu.

V případě dotazů se prosím neváhejte obrátit na NKM emailem na nkm@mzv.cz, nebo telefonicky na čísla 224 182 739 nebo 224 183 371.

 

.