Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kariéra v EU

 

Utvářejme Evropu společně aneb

Možnosti kariéry v institucích EU

Láká Vás práce v mezinárodním prostředí? Chcete spolupracovat s kolegy z 28 členských států Evropské unie? Ovládáte kromě češtiny některý další z oficiálních jazyků EU na velmi dobré úrovni?

Chcete se podílet na řešení některých palčivých problémů, s nimiž se současná společnost potýká? Chcete mít smysluplnou práci, která ovlivňuje životy více než 500 miliónů lidí? Pak je nabídka kariéry v institucích EU právě pro Vás.

Úřad EPSO („European Personnel Selection Office“, dále „EPSO“), který byl pověřen organizováním výběrových řízení pro instituce EU, vypisuje jednou ročně (na jaře) všeobecné výběrové řízení do nástupní platové třídy pro absolventy vysokých škol (AD5). Pro účast ve výběrovém řízení není důležité zaměření vysokoškolského studia, ani není vyžadována předchozí odborná praxe.

Dále EPSO několikrát ročně vypisuje specializovaná výběrová řízení pro odborníky v nejrůznějších oblastech např.:

 • daní a cel,
 • auditu,
 • v oblasti technické správy budov (stavební inženýři),
 • médií a komunikace,
 • bezpečnosti potravin,
 • zdraví zvířat, medicíny,
 • duševního vlastnictví,
 • bezpečnosti budov, osob nebo systémů,
 • výzkumu v oblasti
  •  humanitních a společenských věd,
  •  biologie,
  • životního prostředí,
  • věd o Zemi a vesmíru.

U těchto výběrových řízení se vyžaduje určitá délka předchozí praxe v daném oboru (3-4 roky v případě zařazení do platové třídy AD6, 6-7 let v případě míst v platové třídě AD7), v některých případech i odpovídající zaměření vysokoškolského studia.

V institucích EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. V zásadě lze získat definitivu neboli trvalý služební poměr (úředník – v kategorii AST či AD) nebo smlouvu (pracovní poměr) na dobu určitou (dočasný zaměstnanec - TA nebo smluvní zaměstnanec - CAST). Kromě institucí EU můžete pracovat i v některé z agentur EU v různých členských státech nebo na zastoupení EU po celém světě. Ať se již rozhodnete pro jakoukoli možnost, budete muset projít výběrovým řízením a může trvat několik měsíců, než zjistíte, zda jste uspěli.

Instituce EU nabízí také několik druhů stáží. Absolvování stáže v některé z evropských institucí nebo agentur je považováno za užitečný odrazový můstek pro kariéru v institucích EU (znalost prostředí a způsobu práce v institucích EU, kontakty na zaměstnance institucí EU).

Jak na to?

 1. Vytvořte si účet EPSO („EPSO account“ na internetových stránkách EPSO (www.epso.europa.eu).
 2. Seznamte se s typy míst a rozmyslete si, o jaký typ (úředník, dočasný zaměstnanec, smluvní zaměstnanec) máte zájem
 3. Sledujte výběrová řízení. V oznámení o výběrovém řízení jsou uvedeny veškeré informace - o jaké místo se jedná, jak vypadá výběrové řízení, jaké jsou termíny pro jednotlivé fáze výběrového řízení, zda je součástí testování na počítači („CBT") nebo v hodnotícím centru („assessment centre“).
 4. Zkontrolujte si, zda splňujete podmínky výběrového řízení (vzdělání, příp. zaměření studia, zaměření a délka praxe)
 5. Nenechávejte si přihlášení na poslední chvíli (přihlášku vyplňte nejlépe v cizím jazyce). Vyplnění přihlášky zabere čas, u specializovaných výběrových řízení je navíc třeba odpovědět v cizím jazyce na otázky týkající se studia a praxe (vyplnit tzv. „Talent screener“)
 6. Pravidelně sledujte svůj účet u EPSO – veškerá komunikace s uchazeči probíhá jen jeho prostřednictvím (další postup, termíny pro přihlášení se na další kolo apod.)
 7. ČR poskytuje zdarma přípravu na jednotlivá kola – více informací na stránce: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/moznosti_kariery_a_stazi_v_institucich.html

Užitečné odkazy:

Otevřená i připravovaná výběrová řízení:

www.statnisluzba.cz v banneru Výběrová řízení do institucí EU a jiné nabídky

www.euroskop.cz v odkazu Já a EU/Práce v institucích EU

www.mzv.cz v odkazu O ministerstvu/Diplomatická akademie

www.epso.europa.eu Úřad pro výběr peronálu

https://bit.ly/2rYkeSm aktualizovaný přehled stáží v institucích a agenturách EU

Více informací o jednotlivých typech míst:

www.statnisluzba.cz v odkazu Mezinárodní aktivity/ Mezinárodní spolupráce/ Jednání expertů EPSO v odstavci „Co je dobré vědět před podáním přihlášky“.

Průvodce labyrintem institucí EU

www.euroskop.cz v odkazu Já a EU/Práce v institucích EU

.