Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

 

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Úřad EPSO zodpovídá za výběr potenciálních zaměstnanců všech institucí a agentur Evropské unie

 • Evropský parlament
 • Rada
 • Evropská komise
 • Soudní dvůr
 • Účetní dvůr
 • Evropská služba pro vnější činnost
 • Hospodářský a sociální výbor
 • Výbor regionů
 • Evropský inspektor ochrany údajů 
 • Evropský veřejný ochránce práv

Uvedené instituce nabírají zaměstnance právě z řad úspěšných uchazečů, kteří prošli výběrovým řízením Úřadu EPSO. Uchazečům nabízejí možnost vyzkoušet si během celoživotní kariéry službu v nejrůznějších oblastech působnosti EU, možnost pracovat v zahraničí a v neposlední řadě motivující práci, která má dopad na životy milionů občanů v celé EU.

V institucích EU existuje několik typů míst, v závislosti na kterých se liší i výběrové řízení. V zásadě lze získat definitivu neboli trvalý služební poměr (úředník – v kategorii AST či AD) nebo smlouvu (pracovní poměr) na dobu určitou (dočasný zaměstnanec - TA nebo smluvní zaměstnanec - CAST).

V zásadě se lze přihlásit na permanentní pozice úředníků pomocí:

 1. všeobecného výběrového řízení (podmínkou VŠ vzdělání, nevyžaduje se praxe)
 2. specializovaných výběrových řízení (podmínkou VŠ vzdělání často odpovídajícího zaměření a min. 3, resp. 6 let, relevantní praxe)

Na dočasné pozice :

 1. Contract agents – CAST (pouze testy CBT a interview)
 2. Temporary agents – TA (pouze CV a interview)

Výběrové řízení EPSO obsahuje v 1. kole - testy CBT (Computer based tests):

 • slovního uvažování (verbal)
 • číselného uvažování (numerical)
 • abstraktního uvažování (abstract)

Testování 2. kola v hodnotícím centru (pouze pro permanentní pozice)  zahrnuje většinou:

 • případovou studii
 • ústní prezentaci
 • strukturovaný pohovor na základě schopností
 • vyjednávání ve skupině
 • motivační pohovor

 

 1. CBT testy (Computer based tests) probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu.
  • Testování trvá cca 3 hodiny s jednou 10minutovou přestávkou.
  • Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje.
  • Uchazeči obdrží tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování.
  • Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle                         
 2. Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu.
  • Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení.
  • Testování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění.
  • Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterých vždy 2 hodnotitelé sledují výkon uchazeče.
  • Každý uchazeč má během celého dne 2x příležitost prokázat každou z osmi testovaných schopností.
  • Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete zde.

Výběrové řízení se zaměřuje na testování schopností, které jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka a ověřuje obecné předpoklady uchazečů. Úspěšní uchazeči jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam („reserve list“), z kterého si instituce EU vybírají nové úředníky.  

Rezervní seznam všeobecného výběrového řízení je platný zhruba 1 rok, rezervní seznam specializovaných výběrových řízení zhruba 2-3 roky (dokud nejsou nahrazeny odpovídajícími novými rezervními seznamy a většinou jsou prodlužovány). Proto se doporučuje být v hledání místa aktivní, využít například své kontakty z příp. stáže v institucích EU.

Je  také potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a připravit se na něj. Doporučujeme prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

 • důkladně pročíst oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku, a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO. Odkaz na oznámení o vyhlášení výběrového řízení v Úředním věstníku je k nalezení na stránkách EPSO u příslušného výběrového řízení.;
 • velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a Diplomatické akademie, pořádá ve spolupráci se zahraničními lektory zdarma školení k jednotlivým kolům výběrového řízení do institucí EU. O školeních informuje na příslušných webových stránkách Diplomatické akademie MZV ČR. Školení jsou pořádána zvlášť k testům CBT (Computer based tests) i k testování v hodnotícím centru. Jedná se o tyto semináře:

 • Semináře informativního charakteru o výběrových řízeních do institucí EU

Semináře pro studenty VŠ a širokou veřejnost zaměřené na pracovní možnosti v institucích EU, včetně procesu přihlášení na výběrová řízení a ukázky příkladů 1. kola konkurzů EPSO.

 • Semináře zaměřené na 1. kolo testů EPSO, tzv. „Computer Based Testing“ (CBT), skládající se z  verbálního a numerického testu a testu abstraktního uvažování.
 • Navazující semináře zaměřené na 2. kolo testů EPSO – tzv. e-tray, organizované formou videokonference. Pouze úpro uchazeče, kteří uspějí v předešlém kole.
 • Navazující semináře zaměřené na 3. kolo testů EPSO - tzv. Assessment Center (hodnotící centrum. Pouze úpro uchazeče, kteří uspějí v předešlém kole.
 • Semináře zaměřené na nácvik praktických dovedností 1. kola EPSO testů

Semináře v anglickém jazyce zaměřené na praktické procvičování jednotlivých fází EPSO testů na počítači s připojením na webovou platformu online.

 • Semináře EU Carreer Ambassadors, studentů-velvyslanců EU. Jejich cílem je vysokoškolským studentům přiblížit jak stáže a práci v institucích EU, tak i související výběrová řízení.

Přednášejí studenti EU Career Ambassadors za Českou republiku a Ministerstvo zahraničních věcí/ Diplomatická akademie ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

 • Kurz na na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE). Semestrální kurz v anglickém jazyce je zaměřen na výběrová řízení EPSO.

 

Užitečné odkazy k přípravě:

 

 

 

 

.