Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

 

Kvalitní příprava na jednotlivé fáze výběrového řízení je důležitým předpokladem konečného úspěchu

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Výběrová řízení do unijních institucí jsou poměrně náročná. Od r. 2010 prošel celý Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) (www.eu-careers.eu) rozsáhlou reorganizací a obsah výběrových řízení se zcela změnil. Upustilo se od testování naučených znalostí, tzv. znalostního testu o EU, který vypovídal pouze o tom, co vše se uchazeč dokáže naučit a zapamatovat si, přičemž nemá žádnou vypovídací hodnotu o tom, na jaké úrovni je uchazeč schopen vykonávat agendu úředníka EU.

EPSO průřezovým dotazem všemi institucemi zjistil, které schopnosti (http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_cs.htm) jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka a na jejich základě pak připravil ve spolupráci s renomovanými firmami testy, které zjišťují právě tyto schopnosti. Tento způsob testování dokáže vybrat skutečně nejlepší zájemce o práci v EU a v praxi se již velmi osvědčil.

Vzhledem k tomu, že schopnostem se nelze naučit, jsou to spíše vrozené či získané dovednosti, je těžké hovořit o tom, že je nutno se na  zkoušky učit. Spíše je nutno zdůraznit, že je potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a psychicky se na něj připravit. Proto doporučujeme velmi pečlivé prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

-          velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU (http://europa.eu/epso/apply/how/guidelines/index_en.htm), který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU č. C 184 A  (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A184A%3ASOM%3ACS%3AHTML);

-          důkladně a pečlivě pročíst Úřední věstník, ve kterém je výběrové řízení vyhlášeno a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO (http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm). Odkaz na Úřední věstník naleznete na stránkách EPSO u informace o vyhlášených výběrových řízení či na stránkách EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=cs);

-          prostudovat webové stránky EPSO, informující o obsahu jednotlivých částí (http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_cs.htm) výběrového řízení;

-          zkusit vypracovat ukázkové testy (http://europa.eu/epso/discover/prepa_test/sample_test/index_en.htm) výběrového řízení, případně se snažit procvičit v dalších možnostech testování logického uvažování, situačních testů na pracovišti a verbálně-numerických testech, které jsou k nalezení na internetu. V některých bruselských knihkupectvích lze zakoupit brožury s ukázkami testů. Nicméně upozorňujeme, že se vždy jedná o soukromé firmy a organizace, které tyto brožury vydávají či případné kurzy organizují na vlastní zodpovědnost a bez jakéhokoliv doporučení či akreditace ze strany EPSO. EPSO jako personální agentura EU nespolupracuje s žádnou takovouto firmou a obsah jejich školení a vzory testů nemusí odpovídat testům a požadavkům EPSO.

 

Těsně před testováním jak v předvýběrové (computer based testing – CBT) či hodnotící fázi (Assessment Centre):

-          Pro oba případy se vyplatí pokud možno se dobře vyspat.

-          Testování v předvýběrové fázi i v hodnotícím středisku je velmi náročné i z toho důvodu, že uchazeči jsou zahlceni jak množstvím otázek (CBT) tak informacemi (hodnotící středisko), aby se prokázala schopnost zvládat stres a v přemíře informací se zorientovat.

-          CBT probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa  (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu. Testování trvá cca 3 hodiny s jednou 10 minutovou přestávkou. Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje. Uchazeči obdrží tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování. Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle.

-          Testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu. Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení. Testování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění. Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterém vždy 2 hodnotitelé sledují výkon uchazeče. Každý uchazeč má během celého dne 2x příležitost prokázat svoji schopnost, na kterou je určitá část výběrového řízení zaměřena. Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete zde (http://europa.eu/epso/discover/selection_proced/selection/index_cs.htm).

-          Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu nabízí možnost předání rad a zkušeností z předchozích  výběrových řízení zájemcům, kteří budou Stálé zastoupení sami kontaktovat a projeví zájem o schůzku před uskutečněním výběrového řízení v hodnotícím středisku v Bruselu.

Na základě Zákona o ochraně osobních údajů Stálé zastoupení v žádném případě nedostává od EPSO informace o přihlášených kandidátech ani jejich kontaktní emailové adresy či telefony. Proto je zvážení žádosti o radu či pomoc zcela v iniciativě jednotlivých kandidátů.

Rovněž tak Stálé zastoupení ČR při EU v žádném případě nepodává informace nikomu o osobách, které SZEU kontaktovaly s žádostí o pomoc či se účastnily konzultací k VŘ na SZEU.

.