Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Národní kontaktní databáze

 

Pro evidenci zájemců o práci v mezinárodních organizacích používá Ministerstvo zahraničních věcí/Národní kontaktní místo tzv. Národní kontaktní databázi (NKD).

Možnost vytvořit v Národní kontaktní databázi svůj profil má každý občan České republiky starší 18 let. Předpokladem pro práci v MeO je odbornost, jazykové znalosti a dobrý zdravotní stav. Předchozí zkušenosti z pracovního působení v zahraničí, zejména v MeO a jejich misích a operacích, jsou vítány.

Vyplnění dotazníku k zařazení do NKD nezakládá automaticky nárok na pracovní vyslání do mezinárodní organizace. Jejím hlavním účelem je v případě potřeby vyhledat vhodné adepty na konkrétní pohledávaná místa v MeO. NKM zpravidla nerozesílá zájemcům registrovaným v databázi jednotlivé nabídky. Za tímto účelem doporučujeme sledovat průběžně aktualizované články s nabídkou volných míst v MeO na webových stránkách MZV ČR/NKM.

Pokud máte zájem o registraci v databázi, pokračujte, prosím, vyplněním registračního formuláře.

Po provedení registrace obdržíte e-mailem uživatelské jméno (Vaše e-mailová adresa) a heslo (sedmimístná kombinace číslic a písmen), jejichž pomocí můžete vstupovat do svého dotazníku a provádět aktualizace. Doporučujeme, abyste si přihlašovací údaje zkopírovali a uložili pro další použití.

Smyslem pravidelných aktualizací je dosáhnout toho, aby údaje obsažené v dotazníku byly vždy co nejvíce akutální a tudíž okamžitě použitelné. Pokud od šesti měsíců od registrace svůj dotazník nenavštívíte, osloví Vás systém s výzvou k aktualizaci automaticky. Pokud ve Vašich údajích nedošlo během posledních šesti měsíců k žádné změně, stačí otevřít dotazník, zaškrtnout „Závěrečné ujednání“ a dotazník odeslat/uložit. Systém bude tento krok považovat za aktualizaci.

Pokud nebudete moci dohledat své přihlašovací údaje, obraťte se e-mailem na adresu nkm@mzv.cz, kde můžete ovněž konzultovat Vaše případné další dotazy.

.