Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volební pozorovatelské mise OBSE

 

OBSE/ODIHR organizuje volební pozorovatelské mise, které jsou spolufinancovány účastnickými státy OBSE.

OBSE/ODIHR organizuje volební pozorovatelské mise, které jsou spolufinancovány účastnickými státy OBSE.

Rozsah účasti zástupců ČR ve volebních pozorovatelských misích OBSE je dán prioritami zahraniční politiky ČR a finančními prostředky schválenými Výborem pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky.

Základním předpokladem pro výkon práce volebního pozorovatele OBSE je státní občanství ČR, minimální věk 25 let a znalost anglického jazyka na výborné úrovni. Dále je nutné, aby měl volební pozorovatel řádně vyplněný volební životopis v databázo "Election Roster", která je společná jak pro volební pozorovatelské mise OBSE tak EU. Registrace volebního pozorovatele do této databáze spočívá ve vyplnění elektronického formuláře.

Značná část přihlášených do databáze „Election Roster“ jsou osoby bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Proto jsou po registraci uchazeči zařazováni na seznam, ze kterého MZV ČR vybírá vhodné účastníky školení volebních pozorovatelů MZV ČR. Toto školení se v minulých letech konalo v Praze zpravidla 1x ročně do doby, než MZV ČR disponovalo dostatečným počtem kvalifikovaných pozorovatelů. Proškoleným osobám zařazeným na registr MZV ČR (osoby již proškolené splňující veškerá kritéria) zasílá potom Národní kontaktní místo (NKM) nabídky k podávání přihlášek do konaných misí. Výběr pozorovatelů do jednotlivých misí provádí odpovědná komise MZV ČR.

Od roku 2015 MZV ČR upustilo od konání pravidelných školení, protože počet vyškolených pozorovatelů přesáhl možnosti MZV každého pozorovatele alespoň 1x za 2 roky vyslat na volební pozorovatelskou misi. Volební školení je možné absolvovat i u doporučené zahraniční organizace (např. EIUC v italských Benátkách, ZIF v Německu, e-learning kurz OBSE na www.stoelearning.org, londýnské WFD atd).

V momentě, kdy MZV bude plánovat konání školení volebních pozorovatelů, bude aktuální informace umístěna na webovou stránku MZV ČR.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se registrace do databáze „Election Roster“ či školení prosím kontaktujte NKM na emailové adrese: nkm@mzv.cz.

.