Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zájemci o práci v MeO

 

Usnesením vlády České republiky č. 578 ze dne 21. srpna 2017 by la schválena Strategie pro uplatňování českých občanů v mezinárodních organizacích.

Jedním z úkolů této Strategie vytvoření databáze Zájemců o práci v MeO z řad zaměstnanců ve státní správě a veřejnosti.

 

Vzhledem ke členství České republiky v téměř 500 MeO není možné efektivně obsáhnout podporu českých občanů při uplatňování ve všech organizacích, jichž je Česká republika členem. Strategie se proto zaměřuje na MeO:

  1. které jsou předmětem zahraničně-politického zájmu České republiky na základě Koncepce zahraniční politiky, která definuje multilateralismus a s ním spojené působení v MeO jako jedno ze základních východisek české zahraniční politiky. Koncepce zahraniční politiky se poté explicitně odkazuje na OSN, NATO, OBSE, WTO a OECD jako významné MeO pro Českou republiku;

  2. které tematicky pokrývají základní oblasti obsahové orientace české zahraniční politiky. Koncepce zahraniční politiky definuje jako prioritní oblasti bezpečnost, prosperitu a udržitelný rozvoj, lidskou důstojnost a lidská práva. Strategie se zaměřuje na ty MeO, které jsou významnými aktéry v těchto oblastech;

  3. do nichž Česká republika platí substantivní finanční příspěvky či v nich má významný kapitálový vklad.

     

Seznam prioritních mezinárodních organizací naleznete zde (DOCX, 15 KB)

Úplné znění Strategie pro uplatňování český občanů v MeO naleznete zde (DOCX, 56 KB)

Možnost vytvořit si v databázi Zájemci o práci v MeO svůj profil má občan České republiky starší 18 let. Předpokladem pro práci v MeO je odbornost, jazykové znalosti a dobrý zdravotní stav. Předchozí zkušenost z pracovního působení v MeO jsou vítány.

Pokud máte zájem o registraci v databázi, pokračujte, prosím, vyplněním registračního formuláře zde (XLS, 46 KB)a jeho zasláním na adresu meo@mzv.cz

Vyplnění dotazníku k zařazení do databáze Zájemci o práci v MeO nezakládá automaticky nárok na vyslání do MeO. Hlavním účelem databáze je vyhledávat vhodné adepty na konkrétní pohledávána místa v MeO.

přílohy

Informace o zpracování osobních údajů 30 kB doc (Word dokument) 22.1.2021

.