Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Smlouvy

 

Smlouvy uzavřené po 30.6.2016, u nichž výše předmětu plnění je vyšší než 50 000 Kč bez DPH a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se na ně vztahuje uveřejňovací povinnost, uveřejňuje MZV v registru smluv.

Na tomto místě jsou uveřejněny smlouvy uzavřené v období od 31.3.2015 do 30.6.2016, jejichž smluvní stranou je Česká republika - Ministerstvo zahraničích věcí a na jejichž základě mělo dojít k plnění alespoň v hodnotě 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Na tomto místě se neuveřejňují smluvní dokumenty, které se podle jiných právních předpisů uveřejňují jinde: na profilu zadavatele a na profilu zadavatele v e-tržišti.

Dále pak pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce, technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty a případné smlouvy, které by se dotýkaly činností zpravodajských služeb, útvaru Generální inspekce a auditu MZV ČR nebo činností orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činu nebo zajišťování bezpečnosti České republiky, smlouvy nebo jijích části, o jejichž neuveřejnění rozhodl ministr zahraničních věcí, byly-li pro jejich neuveřejnění důvody hodné zvláštního zřetele, smlouvy uzavírané na zastupitelských úřadech, jejichž předmět plnění byl v zahraničí, a smlouvy k veřejným zakázkám, na které se nevztahovala uveřejňovací povinnost dle ustanovení , 147a odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Kateřina OPATOVÁ

Smlouva na restaurování - Globus zemský Doppelmayr-Puschner, Norimberk 1728. Uzavřena dne 27.6.2016. více ►

Jaroslav BERAN

Smlouva na restaurování (zlacení) nábytku. Uzavřena dne 18.5.2016. více ►

Lea RAISOVÁ

Smlouva na restaurování empírového lustru. Uzavřena dne 11.5.2016. více ►

SEVAS spol. s r.o.

Objednávka ubytování během MSV Brno 2016. Potvrzena dne 26. 7. 2016. více ►

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Objednávka - Servisní služby instancí Oracle Dokončení migrace dat a správa rozhraní personálního systému na agendy bezpečnostního odboru více ►

DELL Computer, spol. s r.o.

Objednávka na prodloužení servisní podpory 3 ks serverů PE R910. Objednáno, akceptováno - 26.7.2016 více ►

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Jedná se o nákup 5 ks kopírovacích strojů Konice Minolta bizhub C224e vč. podavače a obraceče originálů, podstavce pod stroj, duplexní jednotky, plnohodnotné sady tonerů, síťové karty a vnitřního… více ►

AKIT s.r.o.

Smlouva o zhotovení a dodávce interiérového vybavení prostoru mateřské školky v části objektu Trauttmannsdorfského paláce. Uzavřena dne 23.6.2016. více ►

.