Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prošetřovatel MZV

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu jsou na Ministerstvu zahraničních věcí zřízena služební místa prošetřovatelů.

Úkolem prošetřovatelů je přijímat oznámení na podezření ze spáchání protiprávního jednání týkajícího se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených ve služebním úřadu, v němž je určen prošetřovatelem (tedy na MZV).

Oprávněným oznamovatelem je pouze státní zaměstnanec. Oznámení může státní zaměstnanec učinit i anonymním způsobem.

Přijatá oznámení a v nich obsažená podezření jsou prošetřována dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.

Prošetřovateli na Ministerstvu zahraničních věcí jsou státním tajemníkem MZV, jakožto služebním orgánem, určeni Mgr. Jiří Linek, ředitel Generální inspekce a interního auditu a PhDr. Hana Karalová, vedoucí oddělení Generální inspekce. 

- v listinné podobě:

  • poštou na adresu MZV k rukám prošetřovatele
  • do schránky prošetřovatele, která je umístěna v sídle MZV, ve vestibulu Černínského paláce, a to po vstupu do vestibulu na levé straně; schránka je zřetelně označena tak, že je zřejmý její účel, a je vybírána každý pracovní den

- v elektronické podobě:

- osobním předáním prošetřovateli

Státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním, a to i anonymně, nesmí být za svůj postup postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku.

.