Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Věda a výzkum

 

Současné mezinárodní prostředí charakterizuje vysoká míra vzájemné propojenosti, která zvyšuje pravděpodobnost globálních dopadů lokálních událostí a snižuje předvídatelnost budoucího vývoje pro Českou republiku. Tato situace klade nové nároky na českou zahraniční službu. Výzkum a reflexe mezinárodních vztahů a zahraniční politiky umožňují dávat relevantní strategická i operativní doporučení pro zahraničněpolitickou praxi a zároveň stimulovat veřejnou a expertní debatu jako základ její širší demokratické legitimity.

Hlavními nástroji jsou výstupy resortní výzkumné organizace (Ústavu mezinárodních vztahů) a výsledky projektů realizovaných v programech aplikovaného výzkumu Technologické agentury České republiky.

Mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu se zejména z hlediska přínosů pro národní hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky věnují i zastupitelské úřady v zahraničí. Tomuto účelu slouží síť vědeckých diplomatů, kterou ministerstvo společně s Úřadem vlády postupně buduje od roku 2015.

.