Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hodnocení ÚMV - základní postupy a dokumenty

 

Ve své roli poskytovatele institucionální podpory pro  ÚMV provádí MZV každoročně hodnocení výstupů jeho výzkumné činnosti dle M17+ aplikované pro specifické zaměření na zahraniční politiku a vztahy. Celý proces se řídí schválenou metodikou za účasti všech členů Vědecké rady MZV.
 

Ústav mezinárodních vztahů je jedinou výzkumnou organizací resortu zahraničních věcí. Jakožto poskytovatel tzv. institucionální podpory (IP) je MZV povinno provádět každoroční hodnocení ÚMV dle zásad metodiky “M17+”.  M17+ je z pohledu MZV jednak metodikou hodnocení na národní úrovni prováděného RVVI/ÚV ČR, jednak metodikou závaznou pro MZV v jeho roli poskytovatele IP ÚMV na základě tzv. dlouhodobé koncepce rozvoje (DKRVO). Z toho vyplývá, že MZV, stejně jako ostatní „poskytovatelé“ IP aplikovalo M17+ z hlediska svých specifických potřeb a zaměření výzkumu. V případě MZV se jedná o zahraničně politický výzkum spadající do oborové skupiny FORD 5.6 (Political Science).

Hodnocení za resort zahraničí provádí členové Vědecké rady MZV (interní i externí) s využitím sebehodnotící zprávy ÚMV, stanoviska odboru zahraničně-politických analýz a plánování (OZAP) k této zprávě a následnému vyjádření ÚMV k tomuto stanovisku. Výstupy jednotlivých hodnotitelů, členů VR MZV zpracovává pracovník OZAP, který současně vykonává funkci tajemníka tohoto orgánu.

Postup hodnocení i hodnotící formulář byly v roce 2018 schváleny VR MZV (formulář byl v následujícím roce zjednodušen a zpřesněn) a jsou závazné pro všechny hodnotitele.

přílohy

formulář hodnocení ÚMV 42 kB xls (Excel tabulka) 1.12.2020

.