Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ústav mezinárodních vztahů

 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je jedinou resortní výzkumnou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

ÚMV provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů, věnuje se rozsáhlé publikační činnosti (včetně doporučení pro orgány státní správy), organizaci odborných akcí a vzdělávací činnosti. Spolupracuje s mnoha institucemi nejen v rámci ČR (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita aj.), ale i zahraničí, např. s orgány EU (Evropská komise, Evropský parlament) či světově významnými thinktanky. Provozuje též veřejnou knihovnu, v níž je k dispozici přes 70 tis. titulů. Aktivity ÚMV jsou financovány z institucionální podpory vyplácené MZV, z grantů, prodeje publikací, darů a sponzorských příspěvků.

Více informací o činnosti ÚMV naleznete na webových stránkách.

Koncepce

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017,… více ►

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

Z výdajů na výzkum, vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí je poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu mezinárodních vztahů jako… více ►

.