Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Koncepce

 

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017, vypracoval Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV) Koncepci rozvoje Ústavu mezinárodních vztahů na léta 2018–2022.

Tato koncepce je dlouhodobou koncepcí rozvoje ÚMV jakožto resortní výzkumné organizace. Koncepce poskytuje základní informace o výzkumné organizaci (VO), představuje celkový cíl VO na dané období a uvádí také výši požadované institucionální podpory na dané období a plán na její využití. Dále obsahuje informace o dalších finančních zdrojích VO, mezinárodní a národní spolupráci a výzkumných aktivitách VO. Podrobně se věnuje též oblasti výzkumu předmětné VO, dosavadním a předpokládaným výsledkům a složení výzkumného týmu.

Koncepce byla projednána Vědeckou radou Ministerstva zahraničních věcí dne 16. 10. 2017 a v konečné podobě schválena dne 22. 11. 2017.

přílohy

Koncepce rozvoje ÚMV na léta 2018–2022 1 MB pdf (Acrobat dokument) 16.2.2018

.