Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Humanitární dotace 2022 – výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2022. Výsledky hodnocení byly schváleny náměstkem ministra zahraničních věcí. Finanční prostředky v… více ►

Humanitární dotace 2022 - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2022. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 20. ledna 2022; všech 41… více ►

Humanitární dotace 2022 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dvě dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna, 14:00 hodin. více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o… více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku pro rok 2022. více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2022

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2022. více ►

Mimořádná dotační výzva na projekty spolupráce s českou krajanskou komunitou v Rumunsku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje mimořádné dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s českou krajanskou komunitou v Rumunsku v roce 2021. více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2021. Výsledky hodnocení a uvolnění prostředků na dotace v souhrnné výši více než 115 mil. Kč… více ►

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační titul „Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí“ a formuláře k vyúčtování dotace

Dne 30. 7. 2020 vyhlásil Odbor veřejné diplomacie MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového… více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky formální kontroly

MZV publikuje protokol z formální kontroly obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2021. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 19. ledna; drobné nedostatky žadatelé… více ►

.