Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Výsledky jednání hodnotící komise pro dotační titul „Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2020“ konaného dne 13. 12. 2019

Dne 13. 12. 2019 se sešla k jednání hodnotící komise (HK), kterou v souladu s čl. 10, odst. 5 a čl. 7 Organizačního řádu jmenoval Mgr. David Král, ředitel odboru zahraničněpolitických analýz a… více ►

Humanitární dotace 2020 - COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády z 9. dubna 2020 č. 407 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární reakce na pandemii COVID-19 v prioritních zemích… více ►

Humanitární dotace Sýrie 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol z hodnocení humanitárních projektů pro Sýrii na rok 2020, po schválení Meziresortní pracovní skupinou pro Sýrii a ministrem zahraničních věcí. více ►

Humanitární dotace 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol hodnotící komise a přehled projektů podpořených v rámci dotačních řízení na rok 2020 (výzvy DRR a odolnost, Komplexní krize, Okamžitá pomoc). Výsledky hodnocení byly… více ►

Podpořené projekty Česko-polského fóra 2020 a formuláře k vyúčtování dotace pro rok 2020

Programová rada Česko-polského fóra projednala dne 29. 11. 2019 žádosti o dotaci z dotačního programu MZV ČR Česko-polské fórum a rozhodla o podpoře 12 projektů. Formuláře k vyúčtování dotace… více ►

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační titul „Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí“ a formuláře k vyúčtování dotace

Dne 17. 9. 2019 vyhlásil Odbor veřejné diplomacie MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového… více ►

Humanitární dotace 2020 - obálková komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokoly ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci na humanitární pomoc a na pomoc Sýrii financovanou z prostředků dle UV 587/2019. více ►

Humanitární dotace 2020 - vyhlášení

MZV vyhlašuje čtyři dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2020. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz (možnost zaškolení 8.… více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2020

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok… více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2020

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o… více ►

.