Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpořené projekty Česko-polského fóra 2020 a formuláře k vyúčtování dotace pro rok 2020

 

Programová rada Česko-polského fóra projednala dne 29. 11. 2019 žádosti o dotaci z dotačního programu MZV ČR Česko-polské fórum a rozhodla o podpoře 12 projektů. Formuláře k vyúčtování dotace 2020 viz přílohy.
 

Dotační řízení na podporu projektů v rámci Česko-polského fóra (ČPF) pro rok 2020 bylo Odborem veřejné diplomacie MZV ČR vyhlášeno dne 17. září 2019 s termínem pro podání žádostí do 18. 10. 2019 do 14:00 hodin. Na základě této výzvy přijalo MZV ČR celkem 21 žádostí o dotační podporu předkládaných česko-polských projektů.

Dne 25. října 2019 se uskutečnilo první kolo dotačního řízení. V jeho rámci zkontrolovala komise MZV ČR žádosti po formální stránce a z hlediska jejich souladu s podmínkami dotační výzvy. Jednu žádost komise vyřadila z dalšího posuzování z důvodu pozdního doručení na MZV ČR, jeden žadatel se následně rozhodl v důsledku upozornění na nedostatky v žádosti z výběrového řízení odstoupit. Programová rada ČPF tak hodnotila celkem 19 žádostí.

Hodnotící zasedání Programové rady ČPF se konalo dne 29. listopadu 2019. Rada na něm projednala hodnocené žádosti a stanovila dotační podporu pro podpořené projekty. Na základě projednání projektů a jejich bodového ohodnocení členy programové rady se rada i s ohledem na disponibilní finanční prostředky rozhodla podpořit v roce 2020 z dotačního programu Česko-polské fórum celkem 12 žádostí. Seznam úspěšných projektů uvádíme níže. Ostatní obdržené projekty nebyly dotací podpořeny.

Odbor veřejné diplomacie děkuje všem žadatelům za zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a za zájem o podporu česko-polských vztahů. S úspěšnými předkladateli se těší na další spolupráci.

 

Složení programové rady ČPF (viz internetový odkaz níže):

https://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/programove_rady/ceska_programova_rada/index.html

 

Seznam projektů podpořených Programovou radou ČPF pro rok 2020:

(projekty v pořadí od nejlépe hodnocených, žadatel, název projektu, výše dotace)

 

Předkladatel

Název projektu

Schválená dotace

(v Kč)

PANT, z.s.

Setkání a poznání - základ přátelství

290 000

Unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s.

FOKUS POLSKO, Boskovice 2020 – festival pro židovskou čtvrť

150 000

Sdružení přátel Těšínska, z.s.

22. Filmová přehlídka Kino na hranici

200 000

Asociace pro mezinárodní otázky, z.s.

Česká republika, Polsko a nové výzvy Evropy

200 946

Člověk na hranici, z.s.

30. Mezinárodní divadelní festival BEZ HRANIC/ 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BEZ GRANIC

250 000

Popular z.s.

Série multižánrových Bardzo fajných večerů

290 000

Evropské hodnoty z.s.

Workshopy k české a polské bezpečnostní politice – Příprava na virtuální regionální bezpečnostně-politické fórum

288 150

3Kino, z.s.

3Kino uvádí - 2020

260 260

Centrum pro kulturu a společnost, z.s.

Měsíc autorského čtení 2020 / Miesiac spotkaň autorskich 2020

270 000

Meltingpot z.s.

Meltingpot

200 000

Spolek pro evropskou politiku

Česko-polské expertní fórum

50 000

Slezská univerzita v Opavě

České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki

48 440

CELKEM

2 497 796

 

Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli v termínu do 15. 1. 2021 závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční vypořádání dotace.

 

Formuláře níže uvedených příloh k vyúčtování pro rok 2020 naleznete v příloze.

1. Závěrečná zpráva o realizaci projektu,

2. Závěrečná finanční zpráva – Zpráva o čerpání rozpočtu projektu,

3. Žádost o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami a podkapitolami rozpočtu projektu,

4. Přehled výdajů/nákladů projektu,

5. Přehled administrativních (nepřímých) výdajů,

6. Pokyny k vyúčtování dotace,

7. Šablona pro návrh zprávy o realizovaném projektu pro web Česko-polského fóra.

 

Vypracoval: Ivo Skůček, koordinátor ČPF, Odbor veřejné diplomacie MZV ČR

 

Schválili:

Břetislav Dančák, předseda Programové rady ČPF

Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie MZV ČR, místopředsedkyně ČPF

 

V Praze dne 12. března 2020

přílohy

ZaverZprava_CPF2020 104 kB doc (Word dokument) 12.3.2020

ZaverFinZprava_CPF2020 57 kB xls (Excel tabulka) 12.3.2020

ZadostPresunFinanci_CPF2020 60 kB xls (Excel tabulka) 12.3.2020

PrehledNakladu_CPF2020 16 kB xlsx (Dokument) 12.3.2020

AdministrNaklady_CPF2020 14 kB xlsx (Dokument) 12.3.2020

PřílohaUcetnictvi_CPF2020 77 kB doc (Word dokument) 12.3.2020

ClanekWebCPF_Sablona_CPF2020 30 kB doc (Word dokument) 12.3.2020

.