Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2019

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2019.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 657 ze dne 6. srpna 2014 o změně usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a na základě Memoranda o porozumění podepsaného 14. listopadu 2008 ministry zahraničních věcí České republiky a Polské republiky, jehož platnost byla prodloužena Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky ze dne 21. května 2010

VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTANÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“ PRO ROK 2019.

Cílem dotačního titulu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2019.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,-Kč.

Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin.

Kontakt:

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR

Telefon: 224 183 230, 224 182 109

E-mail: ovd_sekretariat@mzv.cz

V přílohách naleznete podmínky vyhlášení dotace, přílohy nutné k podání žádosti o dotaci a k vyúčtování dotace.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum .

 

přílohy

Výzva na rok 2019 106 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. I - Osnova projektu 52 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. II - Titulní list 49 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. III - Identifikační formulář projektu 55 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. V - Tabulka výstupů a finančního rámce... 49 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. VI - Struktura rozpočtu 47 kB xls (Excel tabulka) 25.9.2018

Příloha č. VII - Časový harmonogram aktivit projektu 71 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. IX - Uznatelné a neuznatelné výdaje 2019 82 kB doc (Word dokument) 25.9.2018

Příloha č. 2 - Záverečná finanční zpráva 46 kB xls (Excel tabulka) 25.9.2018

Příloha č. 3 - Přehled nákladů 14 kB xlsx (Dokument) 25.9.2018

Příloha č. 4 - Vyhláška 58/2008 příloha 7 41 kB xls (Excel tabulka) 25.9.2018

.