Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

CZ-PL soubor
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2020

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2020.
 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení č. 479 ze dne 19. června 2013 a usnesení č. 657 ze dne 6. srpna 2014, a na základě Memoranda o porozumění podepsaného 14. listopadu 2008 ministry zahraničních věcí České republiky a Polské republiky, jehož platnost byla prodloužena Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky ze dne 21. května 2010

VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“

PRO ROK 2020.

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2020.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,-Kč.

Návrhy lze podávat do pátku 18. 10. 2019 do 14.00 hodin.

Kontakt:

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR

Telefon: 224 183 230 (sekretariát), 224 182 109 (koordinátor ČPF)

E-mail: ovd_sekretariat@mzv.cz

V přílohách naleznete podmínky vyhlášení dotace a přílohy nutné k podání žádosti o dotaci. Přiloženy jsou rovněž upřesňující pokyny k vyplnění formulářů žádosti.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum.

 

přílohy

Výzva ČPF pro rok 2020 135 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. I - Titulní list projektu 50 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. II - Osnova projektového dokumentu 65 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. III - Identifikační formulář projektu 2020 69 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. V - Tabulka výstupů a finančního rámce... 58 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. VI - Struktura rozpočtu projektu 45 kB xls (Excel tabulka) 17.9.2019

Příloha č. VII - Časový harmonogram aktivit projektu 75 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. IX - Posuzování uznatelných výdajů na... 88 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

Příloha č. X - Popis projektu 57 kB doc (Word dokument) 17.9.2019

.