Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády ze dne 7. června 2021 č. 517 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022 vyhlašuje dotační výzvu pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty na projekty v oblasti priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022.

Žadatelé by měli vzít v potaz, že zhoršené podmínky pro realizaci některých projektů v důsledku pandemie Covid-19 mohou pokračovat i v roce 2022, a tuto skutečnost by měli v žádosti zohlednit. Náležitou pozornost by žadatelé měli věnovat zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů, včetně jejich vhodné propagace moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

 

Návrhy lze podávat do 15. 10. 2021 do 23.59 hodin.

 

Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému Grantys: www.mzv.grantys.cz.

V elektronickém systému www.mzv.grantys.cz žadatel zvolí příslušnou výzvu, v jejímž rámci založí projekt, vyplní povinná pole a k projektu přiloží projektové i administrativní přílohy, které jsou k dispozici v oddílu ke Stažení (formuláře dotačního titulu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2022).

MZV ČR pořádá dne 23. 9. od 15 hodin seminář k používání systému Grantys prostřednictvím MS Teams. Semináře je možné zúčastnit se i fyzicky na adrese MZV – Loretánské nám. 5, Praha 1. Zájemci se mohou hlásit na emailu: ozap_dotace@mzv.cz do 22. 9. 2021.

Manuál pro uživatele elektronického systému Grantys je k dispozici v příloze.

Kontakt: Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování, MZV

Tel.: 224 182 063, 224 182 711

e-mail: ozap_dotace@mzv.cz

přílohy

Dotační výzva 2022 128 kB doc (Word dokument) 10.9.2021

Manuál pro žadatele 2 MB docx (Dokument) 10.9.2021

Návod na vyplnění žádosti 43 kB doc (Word dokument) 10.9.2021

Příloha č.I - Titulní list 25 kB docx (Dokument) 22.9.2021

Příloha č.II - Osnova projektovaného dokumentu 29 kB docx (Dokument) 10.9.2021

Příloha č.III - Identifikační formulář projektu 27 kB docx (Dokument) 10.9.2021

Příloha č.V - Tabulka výstupu a finančního rámce... 50 kB doc (Word dokument) 10.9.2021

Příloha č.VI - Struktura rozpočtu projektu 52 kB xls (Excel tabulka) 10.9.2021

Příloha č.VII - Časový harmonogram aktivit projektu 67 kB doc (Word dokument) 22.9.2021

Příloha č.X - Prioritní okruhy 31 kB docx (Dokument) 10.9.2021

.