Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2023

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) a u) a § 14 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a s usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (dále jen „Zásady vlády“) a usnesením vlády ze dne 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 vyhlašuje dotační výzvu pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty na projekty v oblasti Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2023.

 

Návrhy lze podávat do 7. 11. 2022 do 23.59 hodin.

 

Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému Grantys: www.mzv.grantys.cz.

V elektronickém systému www.mzv.grantys.cz žadatel zvolí příslušnou výzvu, v jejímž rámci založí projekt, vyplní povinná pole a k projektu přiloží projektové i administrativní přílohy, které jsou k dispozici v oddílu ke Stažení (formuláře dotačního titulu Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2023). Manuál pro uživatele elektronického systému Grantys je k dispozici v příloze.

 

Kontakt: Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování, MZV

Tel.: 224 182 063, 224 182 711

e-mail: ozap_dotace@mzv.cz

přílohy

Manuál pro žadatele 2 MB docx (Dokument) 6.10.2022

Příloha č.I - Žádost NNO a ostatních subjektů 64 kB doc (Word dokument) 6.10.2022

Příloha č. II - Tabulka výstupu a finančního rámce... 58 kB doc (Word dokument) 6.10.2022

Příloha č.III - Struktura rozpočtu projektu 52 kB xls (Excel tabulka) 6.10.2022

Příloha č.V - Identifikační formulář projektu 27 kB docx (Dokument) 6.10.2022

Příloha č.VI - Formulář čestné prohlášení 51 kB doc (Word dokument) 6.10.2022

Příloha č.VII - Uznatelné a neuznatelné výdaje 88 kB doc (Word dokument) 6.10.2022

Příloha č.VIII - Tématické okruhy 34 kB docx (Dokument) 6.10.2022

Upřesňující pokyny 13 kB docx (Dokument) 6.10.2022

Dotační výzva 2023 125 kB doc (Word dokument) 17.10.2022

.