Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2016 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) s krajanskými komunitami

 

Dotační tituly:

A) Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí;

B) Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ VE VÝŠE UVEDENÝCH OBLASTECH.

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky, v souladu
s ustanovením § 7 odst. 1 písm. a), c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením vlády  ČR č. 657 ze dne 6. srpna 2014 o změně usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve  znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, a s usnesením vlády č. 470 ze dne 15. června 2015 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2016.

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci těchto dotačních titulů přijímá výhradně návrhy projektů s ukončením realizace v roce 2016.

Návrhy lze podávat do 30. 09. 2015 do 12.00 hodin.

Na webových stránkách www.mzv.cz/granty bude během prosince 2015 zveřejněn seznam projektů v pořadí jejich úspěšnosti. Konkrétní výše dotace pro úspěšné projekty bude stanovena v závislosti na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to nejpozději do konce března 2016. Na přidělení dotace není právní nárok.

Kontakt: Odbor veřejné diplomacie, tel. 224 182 230, 224 182 836

přílohy

Podmínky výběrového řízení 83 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha I - Osnova projektu 31 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha II - Titulní list 24 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha III - Identifikační formulář projektu 81 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha IV - Žádost NNO o dotaci 68 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha VI - Struktura rozpočtu 37 kB xls (Excel tabulka) 1.7.2015

Příloha VII - Harmonogram aktivit 58 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha VIII - Posuzování uznatelných výdajů 76 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha 1 Závěrečná zpráva 46 kB doc (Word dokument) 1.7.2015

Příloha 2 Závěrečná finanční zpráva 68 kB xls (Excel tabulka) 1.7.2015

Příloha 3 Přehled nákladů 15 kB xlsx (Dokument) 1.7.2015

Příloha 4 Vyhláška 52/2008 příloha 7 41 kB xls (Excel tabulka) 1.7.2015

Příloha 5 Žádost o přesuny financí mezi kapitolami 47 kB xls (Excel tabulka) 1.7.2015

.