Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

 

Dne 15. července 2016 bylo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017 vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí pro rok 2017. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 30. září 2016 do 12:00 hodin.

První kolo dotačního řízení se uskutečnilo dne 13. října 2016 formou otevírání obálek, kdy 6 členů komise posoudilo jednotlivé projekty po formální stránce. Poté následovalo korespondenční připomínkové řízení v rámci vybraných věcně příslušných odborů MZV ČR.

 

Dotační komise MZV ČR (složení: předsedkyně komise Ing. Kristina Larischová – zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka odboru veřejné diplomacie, Ing. Jaroslav Kantůrek – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, PhDr. František Med, MBA – vedoucí kanceláře náměstkyně pro řízení Sekce úřadu ministerstva, Mgr. Linda Flanderová – Kabinet ministra, Mgr. Jitka Jirásková – Odbor veřejné diplomacie) se sešla dne 23.11.2016 a s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů schválila následující projekty:

 

  1. Centrum humanitární pomoci krajanům: Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině a v Polsku v roce 2017
  2. Česká škola bez hranic: Čeština pro děti v zahraničí (Podpora rozvoje a rozšiřování sítě českých škol v zahraničí)
  3. Česká škola bez hranic: Letní tábor České školy bez hranic 2017-IX. ročník
  4. Českobratrská církev evangelická: O letních prázdninách do Čech
  5. Člověk v tísni, o.p.s.: Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu
  6. Diecézní charita Brno: Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko
  7. Hnutí Brontosaurus: Krajanům blíž
  8. Klub českých turistů: Doznačme Bataypora – dokončení základů sítě turistických tras v brazilském městě Bataypora a jeho okolí
  9. Post Bellum, o.p.s.: 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Srbsku
  10. Společnost pro vědy a umění: Vědecká a umělecká spolupráce s krajany a seznámení s exilovými tématy

 

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informování v závislosti na schválení státního rozpočtu a výši finančních prostředků přidělených na dotace. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

 

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s předkladateli.

 

V Praze dne 6. prosince 2016

 

Schválila: Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie

.