Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního řízení v oblasti spolupráce se zahraničím a krajanskými komunitami 2014

 

Dotační tituly:

 1. Podpora projektů zaměřených na spolupráci se zahraničím (přihlášeno 17 projektů)
 2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí (přihlášeny 3 projekty)
 3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí (přihlášeny 4 projekty)

V termínu stanoveném pro přijímání žádostí o dotace na rok 2014, tj. do 11. října 2013 bylo podáno celkem 24 projektů v oblasti výše uvedených dotačních titulů/programů v souladu s usnesením vlády č. 685 ze dne 11. září 2013 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2014. První kolo dotačního řízení se uskutečnilo 21.10.2013 formou otevírání obálek za účasti ředitele a tří členů komise v rámci odboru veřejné diplomacie za účelem posouzení jednotlivých projektů po formální stránce. Poté následovalo korespondenční připomínkové řízení v rámci vybraných věcně příslušných odborů a útvarů MZV ČR (ve dnech 1.-15.11.2013).

Dotační komise MZV ČR, která se sešla 29.11.2013 rozhodla na základě vyhodnocení připomínkového řízení, že v roce 2014 budou podpořeny následující projekty:

 1. Centrum EP – Regionální rozvojová agentura Královehradeckého kraje, projekt: Komunitní rozvojový plán pro obce s českou menšinou v Srbsku
 2. Collegium Bohemicum, projekt: Tvorba stálé expozice německy mluvících obyvatel českých zemí 
 3. Česká škola bez hranic, projekt: Česká škola bez hranic – rozšiřování celosvětové sítě
 4. Česká škola bez hranic, projekt: Letní tábor České školy bez hranic - Sluňákov 
 5. České umění skla, The Czech Art of Glass, projekt: Concerto Glassico
 6. Českobratrská církev evangelická, projekt: O prázdninách do Čech 
 7. Člověk v tísni, projekt: Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu  
 8. Demokratická aliance Romů ČR, projekt: Romská píseň 2014, 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu
 9. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, projekt: Konference Krajané a český jazyk
 10. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, projekt: Významná česká žena ve světě
 11. Mezinárodní organizace pro migraci IOM, projekt: Zmapování zájmu o nástroje efektivní návratové migrace
 12. Nadace Forum 2000, projekt: Demokratické transformace v Latinské Americe: Spolupráce kubánských a venezuelských aktivistů
 13. Neslyšící s nadějí, projekt: Budoucnost a vize evropské rozvojové spolupráce v oblasti neslyšících
 14. Občanské sdružení Sedm paprsků, projekt: Krajanský festival – 8. ročník
 15. Památník národního písemnictví, projekt: Bohumil Hrabal: spisovatel, Čech, středoevropan
 16. Prague Security Studies Institute, projekt Visegrádská online informační platforma pro mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia
 17. reSITE, projekt: reSITE festival, 3. ročník
 18. Společnost Franze Kafky, projekt: IV. Bienále Kafka-Borges/Praha-Buenos Aires 2014
 19. Společnost pro vědu a umění, projekt: Vzájemné seznamování s výsledky exilové a české vědecké a umělecké reprezentace

Ostatní zaslané projekty nebyly ve výběrovém řízení schváleny.

O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni do konce února 2014 v závislosti na schválení státního rozpočtu a výši finančních prostředků přidělených na dotace. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.
Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s předkladateli.
.