Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního řízení v oblasti spolupráce se zahraničím a krajanskými komunitami 2015

 

Výsledky dotačního řízení v oblasti spolupráce se zahraničím a krajanskými komunitami 2015

 

Dotační tituly:

 1. Podpora projektů zaměřených na spolupráci se zahraničím (přihlášeno 27 projektů)
 2. Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí (přihlášeny 3 projekty)
 3. Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví (přihlášeno 11 projektů)

 

Dne 1. července 2014 bylo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015 vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty ve výše uvedených dotačních titulech. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 30. září 2014 12:00 hodin.

První kolo dotačního řízení se uskutečnilo dne 14. října 2014 formou otevírání obálek za účasti ředitele odboru veřejné diplomacie a 4 členů komise za účelem posouzení jednotlivých projektů po formální stránce. Poté následovalo korespondenční připomínkové řízení v rámci vybraných věcně příslušných odborů a útvarů MZV ČR (ve dnech 31.10. – 14.11.2014).

 

Dotační komise MZV ČR (složení: předseda komise Jan Bondy – ředitel Odboru veřejné diplomacie, Linda Flanderová  - za útvar 1. náměstka, Petr Manoušek – za Sekci analyticko-komunikační, Karel Kühnl – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, Eliška  Klementová – zástupkyně ředitele Odboru veřejné diplomacie, Jitka Jirásková – za Odbor veřejné diplomacie), která se sešla dne 8. prosince 2014, rozhodla na základě vyhodnocení připomínkového řízení, že v roce 2015 budou podpořeny následující projekty:

 

 1. Trendy visegrádských zahraničních politik (předkladatel Asociace pro mezinárodní otázky)
 2. Letní tábor České školy bez hranic – Sluňákov – VII. ročník (předkladatel Česká škola bez hranic)
 3. Koordinace činnosti českých škol v zahraničí (předkladatel Česká škola bez hranic)
 4. Na prázdniny do Čech (předkladatel Českobratrská církev evangelická)
 5. Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu (předkladatel Člověk v tísni)
 6. Zajištění zubní péče v Banátu (předkladatel Diecézní charita Brno)
 7. Česko-polsko-německá příhraniční spolupráce v oblasti výchovy bez násilí na dětech (předkladatel Dobrovolnické centrum)
 8. Dobrovolníci krajanům v Srbsku (předkladatel Hnutí Brontosaurus)
 9. Reprezentace České republiky na 23. světovém skautském jamboree 2015 v Japonsku (předkladatel Junák – svaz skautů a skautek)
 10. Konference s mezinárodní účastí na téma „Výročí konce druhé světové války a dnešek“ (předkladatel Kruh občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí)
 11. Vídeňští Češi v proměnách 20. století. Od „národnostního kmene“ k národnostní menšině (předkladatel: Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě)
 12. Česká republika před Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením v oblasti sluchově postižených (předkladatel Neslyšící s nadějí)
 13. Letní tábor pro děti krajanů s výukou češtiny – 3. ročník (předkladatel Občanské sdružení Sedm paprsků)
 14. Mezinárodní krajanský festival – 9. ročník (předkladatel Občanské sdružení Sedm paprsků)
 15. MONUMENTA VIVA (předkladatel OMNIUM)
 16. Poesiomat v Kyjevě (předkladatel Piána na ulici)
 17. Rozvoj e-learningové platformy v rámci projektu IRSEC Hub – Visegrádská online informační platforma pro mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia (předkladatel Prague Security Studies Institute)
 18. Festival spojených světů (předkladatel Slunečnice)
 19. Vzájemné seznamování s výsledky exilové a české vědecké i umělecké reprezentace (předkladatel Společnost pro vědu a umění)
 20. Posílení česko-etiopských vztahů v oblasti kultury, vědy a výzkumu (předkladatel Západočeská univerzita v Plzni)

 

Ostatní zaslané projekty se komise rozhodla nepodpořit.

 

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informování v závislosti na schválení státního rozpočtu a výši finančních prostředků přidělených na dotace. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

 

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s předkladateli.

 

.