Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního řízení v oblasti spolupráce se zahraničím a krajanskými komunitami 2015

 

Dotační tituly:
A - Asistenční pomoc českým krajanským komunitám v zahraničí (4 projekty)
B - Podpora uchování české jazykové a kulturní svébytnosti krajanských komunit v zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví (9 projektů)

Dne 1. července 2015 bylo v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. června 2015 č. 470 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty ve výše uvedených dotačních titulech. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 30. září 2015 12:00 hodin.

První kolo dotačního řízení se uskutečnilo dne 12. října 2015 formou otevírání obálek, kdy komise složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie posoudila jednotlivé projekty po formální stránce. Poté následovalo korespondenční připomínkové řízení v rámci vybraných věcně příslušných odborů MZV ČR.

Dotační komise MZV ČR (složení: předsedkyně komise Ing. Kristina Larischová – zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie, Ing. Jaroslav Kantůrek – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, PhDr. František Med, MBA – vedoucí kanceláře náměstkyně pro řízení Sekce úřadu ministerstva, Mgr. Jiří Koubek – Kabinet ministra, Mgr. Jitka Jirásková – Odbor veřejné diplomacie) se sešla dne 24.11.2015 a s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů schválila následující projekty:

 

 1. Centrum humanitární pomoci krajanům: Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině a v Polsku (B)
 2. Česká škola bez hranic: Koordinace činnosti českých škol v zahraničí (A)
 3. Česká škola bez hranic: Letní tábor České školy bez hranic Sluňákov, VIII. ročník (B)
 4. Člověk v tísni, o.p.s.: Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu (A)
 5. Diecézní charita Brno, právnická osoba: Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko (A)
 6. Hnutí Brontosaurus: Malé Česko za Dunajem: Podpora kulturní svébytnosti krajanů v Srbsku a Rumunsku (B)
 7. Klub českých turistů: Vyznačme Bataypora – podpora české komunity v Brazílii prostřednictvím turistického značení (B)
 8. Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů: Konference Krajané a otázka identity (B)
 9. Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě: Češi ve Vídni: digitální průvodce po nemovitých památkách I (do roku 1918) (B)
 10. Občanské sdružení Sedm paprsků, o.s.: Letní tábor pro děti krajanů s výukou češtiny – 4. ročník (B)
 11. Občanské sdružení Sedm paprsků, o.s.: Mezinárodní krajanský festival – jubilejní 10. ročník (B)
 12. Post Bellum, o.p.s.: 20. století ve vzpomínkách příslušníků české menšiny v Chorvatsku (B)

Ostatní zaslané projekty se komise rozhodla nepodpořit.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informování v závislosti na schválení státního rozpočtu a výši finančních prostředků přidělených na dotace. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s předkladateli.

V Praze dne 30. listopadu 2015

Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie

.