Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2016

 

Dne 1. července 2015 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok 2016.

Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 30. září 2015 12:00 hodin. Dne 12. října 2015 zasedla obálková komise, složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie, za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise, kteří zasedli dne 23. listopadu 2015 ve složení:

Předsedkyně komise: Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie

Přítomní členové komise: Jan Šturma (za Kabinet ministra), František Med (za Sekci úřadu ministerstva), Tomáš Píša (za Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce), Jitka Brodská (za Sekci bezpečnostní a multilaterální), Jan Brunner (za Sekci evropskou), Martin Pros (za Sekci ekonomicko-provozní), Michal Černý (za Odbor politického plánovaní)

Hodnotící komise schválila projekty v následujícím pořadí úspěšnosti:

 

1) VIII. Sympozium „Česká zahraniční politika“

předkladatel: Ústav mezinárodních vztahů

2) Prague European Summit: International Programme Board Meeting and Public Debate

předkladatel: Ústav mezinárodních vztahů

3) Bezpečnostní konference v roce 2016

předkladatel: Středisko bezpečnostní politiky Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze

4)Výměna zkušeností mezi Ukrajinou a Českou republikou a zvyšování povědomí o ruské propagandě v ČR

předkladatel: Prague Security Studies Institute

5) Pražský studentský summit 2016

předkladatel: Asociace pro mezinárodní otázky

6) Konference „Diaspora jako partner mateřského státu“

předkladatel: Česká škola bez hranic

7) Dny NATO v Ostravě

předkladatel: Jagello 2000

8) Festival jeden svět v Bruselu jako lidskoprávní advokační nástroj

předkladatel: Člověk v tísni

9) Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností

předkladatel: Multikulturní centrum Praha

10) Meltingpot

předkladatel: Meltingpot

11) Organizace 13. ročníku mezinárodní konference výzkumné sítě IMISCOE „Migrace a rozvoj“

předkladatel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze

12) Aliante 2016

předkladatel: Jagello 2000

13) Eurozóna 2.0 – středoevropská odpověď

předkladatel: Asociace pro mezinárodní otázky

Ostatní zaslané projekty se komise rozhodla nepodpořit.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni v závislosti na přiděleném rozpočtu v roce 2016. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

 

V Praze, 25.11.2015

 

Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie

.