Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2017

 

Dne 15. července 2016 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů na rok 2017. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 30. září 2016 12:00 hodin. Dne 13. října 2016 zasedla obálková komise, složená z pracovníků Odboru veřejné diplomacie, za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise, kteří zasedli dne 30. listopadu 2016 ve složení:

 • Předsedkyně komise: Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie
 • Přítomní členové komise: Jan Chmelíček (za Kabinet ministra), František Med (za Sekci úřad ministerstva), Kateřina Moravcová (za Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce), Alena Obrusníková (za Sekci bezpečnostní a multilaterální), Daniela Mustillová (za Sekci evropskou), Arnošt Kareš (za Sekci ekonomicko-provozní), Daniel Štech (za Odbor politického plánovaní)

Hodnotící komise schválila projekty v následujícím pořadí úspěšnosti:

 • 1) IX. Sympozium „Česká zahraniční politika“
  předkladatel: Ústav mezinárodních vztahů
 • 2) Pražský studentský summit 2017
  předkladatel: Asociace pro mezinárodní otázky
 • 3) Prague European Summit
  předkladatel: Ústav mezinárodních vztahů
 • 4) Konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva
  předkladatel: Knihovna Václava Havla
 • 5) Festival jeden svět v Bruselu jako lidskoprávní advokační nástroj
  předkladatel: Člověk v tísni
 • 6) Bezpečnostní konference v roce 2017
  předkladatel: Středisko bezpečnostní politiky Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze
 • 7) Mezinárodní festival spisovatelů
  předkladatel: Nadační fond „Festival spisovatelů Praha“
 • 8) Dny NATO v Ostravě 2017
  předkladatel: Jagello 2000
 • 9) 21. Konference Forum 2000
  předkladatel: Nadace Forum 2000
 • 10) 13. letní škola PSSI
  předkladatel: Prague Security Studies Institute
 • 11) Podpora zahraniční politiky ČR při EU a NATO
  předkladatel: Europeum
 • 12) EuropaSecura
  předkladatel: Europeum
 • 13) Networking (novodobé) české diaspory
  předkladatel: Česká škola bez hranic
 • 14) Pás a stezka – středoevropská odpověď na čínskou iniciativu
  předkladatel: Asociace pro mezinárodní otázky

Ostatní zaslané projekty se komise rozhodla nepodpořit.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni v závislosti na přiděleném rozpočtu v roce 2017. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí hodnotící komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze, 5.12.2016

 

Schválila: Ing. Kristina Larischová, zástupkyně náměstkyně Sekce úřadu ministerstva a ředitelka Odboru veřejné diplomacie

.