Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky hodnocení projektů zaměřených na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí a formuláře k vyúčtování dotace

 

Dne 28. 7. 2021 vyhlásil Odbor veřejné diplomacie MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 15. 9. 2021  a celkem bylo přijato 6 projektů.

Dne 25. 10. 2021 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Pro závažné formální nedostatky byl vyřazen 1 projekt. Hodnotící komise, která se sešla dne 23. 11. 2021, posoudila zbývajících 5 projektů, které bodově ohodnotila (max. 400 bodů) a rozhodla o jejich podpoře.

 

Složení hodnotící komise:

Ing. Jan Bondy – předseda komise, ředitel odboru veřejné diplomacie

Mgr. Jiří Krátký – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

PaedDr. Valéria Füleová – oddělení pro krajanské záležitosti

RNDr. Ivo Šilhavý – odbor zahraničněpolitických analýz a plánování

Ing. Zdeněk Kuna – kancelář ministra

Mgr. Jitka Jirásková –odbor veřejné diplomacie

 

Hodnotící komise schválila následující projekty:

 

Žadatel

Projekt

Bodové ohodnocení projektu

Dotace schválená hodnotící komisí v Kč

Post Bellum, z.ú.

Příběhy našich sousedů

387

154 347

Česká škola bez hranic, z.s.

Čeština pro děti v zahraničí (Podpora  udržitelnosti a rozšiřování sítě a rozvoje českých škol v zahraničí, služby pro české školy v zahraničí))

374

250 000

Moje česká škola, z.s.

Informace a interakce – podpora čtenářství, bilingvní osvěty, krajanské vizibility a networkingu

351

211 250

Hnutí Brontosaurus, z.s.

Krajanům blíž

338

140 000

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, z.s.

Posilování vazeb s krajanskou komunitou v Bataypora

289

257 664

 

V termínu do 15. 1. 2023 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Formuláře k vyúčtování naleznete v příloze.

Odbor veřejné diplomacie a krajanů děkuje za všechny zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

přílohy

1_Zaverecna_zprava_o_realizaci_projektu__1_ 39 kB docm (Dokument) 21.4.2022

_2__Zaverecna_financni_zprava 25 kB xlsm (Dokument) 21.4.2022

_3_Zadost_o_presun_financnich_prostredku (5) 26 kB xlsm (Dokument) 21.4.2022

_4_Prehled_vydaju_cerpane_dotace 16 kB xlsx (Dokument) 21.4.2022

_5_Prehled_administrativnich__neprimych__vydaju 33 kB xls (Excel tabulka) 21.4.2022

6_Pokyny_k_vyuctovani_dotace 2022 82 kB doc (Word dokument) 21.4.2022

.