Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky hodnocení projektů zaměřených na spolupráci s krajanskými komunitami v rumunském Banátu a formuláře k vyúčtování dotace

 

Dne 9. 8. 2021 vyhlásilo MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v rumunském Banátu. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 17. 9. 2021  a celkem bylo přijato 5 projektů.
 

Dne 3.11.2021 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Hodnotící komise, která se sešla dne 2. 12. 2021, posoudila všech 5 projektů, které bodově ohodnotila (max. 600 bodů) a rozhodla o jejich plné podpoře.

 

Složení hodnotící komise:

JUDr. Martin Smolek, PhD., LL.M. – předseda komise, náměstek Sekce právní a konzulární

JUDr. Jiří Krátký, M.A. – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

Ing. Jan Bondy – ředitel odboru veřejné diplomacie

RNDr. Ivo Šilhavý – odbor zahraničněpolitických analýz a plánování

Ing. Zdeněk Kuna – kancelář ministra

Mgr. Vilma Anýžová – odbor veřejné diplomacie

JUDr. Pavel Kobližka – odbor států jihovýchodní Evropy

PaedDr. Valéria Füleová – oddělení pro krajanské záležitosti (administrátor projektů)

 

 

Hodnotící komise schválila následující projekty:

 

Žadatel

Projekt

Bodové ohodnocení projektu

Dotace schválená hodnotící komisí v Kč

Post Bellum, z.ú.

Paměť české komunity v Banátu 2022

557

209 970

Diecézní charita Brno

 

Zajištění pečovatelské a asistenční služby v rumunském Banátu

506

996 990

Člověk v tísni, o.p.s.

Udržitelný rozvoj šetrného cestovního ruchu a destinačního managementu v rumunském Banátu

499

410 500

Diecézní charita Brno

 

Zajištění zubní péče v rumunském Banátu

494

205 200

Český Banát, z.s.

 

Projekt místní asistenční pomoci krajanům

487

996 340

 

V termínu do 15. 1. 2023 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Formuláře k vyúčtování naleznete v příloze.

Oddělení pro krajanské záležitosti děkuje za všechny zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

přílohy

Závěrečná zpráva o realizaci projektu 39 kB docm (Dokument) 3.8.2022

Závěrečná finanční zpráva 24 kB xlsm (Dokument) 3.8.2022

Žádost o přesun finančních prostředků 25 kB xlsm (Dokument) 3.8.2022

Přehled výdajů čerpané dotace 16 kB xlsx (Dokument) 3.8.2022

Přehled administrativních nepřímých výdajů 34 kB xls (Excel tabulka) 3.8.2022

Pokyny k vyúčtování dotace 2022 82 kB doc (Word dokument) 3.8.2022

.