Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky hodnotícího zasedání Programové rady Česko-polského fóra nad projekty obdrženými v rámci dotační výzvy ČPF pro rok 2019

 

Programová rada Česko-polského fóra projednala dotační žádosti pro rok 2019 a vybrala 12 projektů k realizaci.
 

Dotační řízení na podporu projektů v rámci Česko-polského fóra (ČPF) pro rok 2019 bylo Odborem veřejné diplomacie MZV ČR vyhlášeno dne 25. září 2018. Do stanoveného termínu 31. října 2018 do 12:00 hodin bylo přijato celkem 29 návrhů projektů.

Dne 7. listopadu 2018 se uskutečnilo první kolo dotačního řízení. V jeho rámci zkontrolovala komise projekty po formální stránce a z hlediska jejich souladu s podmínkami dotační výzvy. Jeden projekt podmínkám nevyhověl z důvodu neodpovídající právní formy žadatele a byl následně stažen. Zbývajících 28 projektů postoupilo do dalšího kola dotačního řízení a bylo předáno Programové radě Česko-polského fóra k hodnocení.

Programová rada se sešla dne 12. prosince 2018. V rámci hodnotícího zasedání jednala o projektech a určila jejich pořadí. Prvních 12 nejlépe hodnocených projektů rada schválila k realizaci a stanovila pro ně konkrétní výši dotace. Ostatní zaslané projekty se programová rada rozhodla nepodpořit. Seznam úspěšných projektů a jejich pořadí uvádíme níže.

V další fázi dojde k oslovení úspěšných žadatelů a bude s nimi zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními programové rady. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni v závislosti na přiděleném rozpočtu v roce 2019 a s ohledem na výši dotace. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro jednotlivé podpořené projekty.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Proti rozhodnutí Poskytovatele o poskytnutí, zamítnutí nebo částečném zamítnutí žádosti o dotaci není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje všem předkladatelům projektů za zaslané návrhy i za zájem o podporu česko-polských vztahů. S úspěšnými předkladateli se těšíme na další spolupráci

 

V Praze dne 16. ledna 2019

 

Vypracoval:    Ivo Skůček, koordinátor Česko-polského fóra, Odbor veřejné diplomacie MZV ČR

 

Schválili:         Břetislav Dančák, předseda Programové rady Česko-polského fóra

                          Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie, MZV ČR

 

 

Projekty doporučené Programovou radou ČPF k realizaci a k finanční podpoře:

(projekty v pořadí od nejlépe hodnocených - pořadí projektu, navrhovatel, název projektu)

 

1.         Meltingpot: Meltingpot

2.         PANT: Česko-polská cesta ke svobodě

3.         Knihovna Václava Havla: Objektiv revoluce

4.         Asociace pro mezinárodní otázky: Česká republika a Polsko v současné Evropě – analýza a diskuse klíčových témat

5.-6.     Sdružení přátel Těšínska: Filmová přehlídka Kino na Hranici

5.-6.     Centrum pro kulturu a společnost: Měsíc autorského čtení 2019 / Miesiąc spotkań autorskich 2019

7.         Člověk na hranici: IMPULS 1989

8.         Filosofický ústav AV ČR: Kontexty českého a polského mesianismu/excepcionalismu: evropské perspektivy (vědecká konference)

9.         Centrum Vysočina: Polský den na Letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského 2019

10.       Prague Security Studies Institute: Strategická komunikace: Srovnání české a polské perspektivy a praxe

11.       Asociace českých filmových klubů: Kantor 2019

12.       Popular: Bardzo fajny festival - festival svěžích polských filmů 2019

 

.