Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky jednání hodnotící komise pro dotační titul „Priority zahraniční politiky ČR a mezinárodní vztahy pro rok 2020“ konaného dne 13. 12. 2019

 

Dne 13. 12. 2019 se sešla k jednání hodnotící komise (HK), kterou v souladu s čl. 10, odst. 5 a čl. 7 Organizačního řádu jmenoval Mgr. David Král, ředitel odboru zahraničněpolitických analýz a plánování (OZAP), po předchozím schválení Mgr. Tomášem Petříčkem, Ph.D., ministrem zahraničních věcí, ve složení:

Předseda: Mgr. Daniel Volf

Členové: PhDr. Jan Šnaidauf

Mgr. Monika Studená

Ing. Tomáš Píša

Mgr. Pavel Šílený

Přítomna: Ing. Eva Drdáková, administrátor dotačního titulu

Hlavním programem jednání HK bylo vyhodnocení jednotlivých projektů ve srovnání s ostatními a jejich seřazení podle bodového hodnocení získaného jako průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů. Následně pak HK rozhodovala o přidělení finančních prostředků každému projektu v závislosti na získaném pořadí a nárokovaných finančních prostředcích zpracovatelem.

Na základě dosažených bodových výsledků a s přihlédnutím k tomu, do jaké míry předložené projekty reflektovaly stanovené priority dotačního titulu, HK přímo vyřadila tři projekty z dalšího řízení.

Celkové pořadí, bodové hodnocení, výši původně požadované a předpokládané dotace shrnuje příloha.

přílohy

Příloha č. 1_k zápisu ze zasedání HK-OZAP-final 37 kB xls (Excel tabulka) 5.5.2020

.