Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác ze severu
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační tituly vyhlášené prostřednictvím Odboru veřejné diplomacie MZV na rok 2019

 

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační tituly vyhlášené prostřednictvím Odboru veřejné diplomacie MZV na rok 2019:
A - Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí
B - Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2019

  1. Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Dne 25. 9. 2018 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 31. 10. 2018. do 12:00 hodin. Dne 13. 11. 2018 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise.

Hodnotící komise zasedla dne 11. prosince 2018 v následujícím složení:

Předsedkyně komise: Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie

Přítomní členové komise: Ing. Jaroslav Kantůrek (zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti), Ing. Zdeněk Kuna (za Kancelář ministra), Ing. Zdeněk Kubánek (za Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce)

Administrátor: Jitka Jirásková (za Odbor veřejné diplomacie)

Hodnotící komise schválila následující projekty:

Pořadí

Předkladatel

Název projektu

1.

Centrum humanitární pomoci krajanům, z.s.

Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině a v Polsku v roce 2019

2.

Česká škola bez hranic, z.s.

Čeština pro děti v zahraničí (podpora rozvoje a rozšiřování sítě českých škol v zahraničí)

3.

Člověk v tísni, o.p.s.

Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu

4.

Diecézní charita Brno, právnická osoba

Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko

5.

Hnutí Brontosaurus, z.s.

Krajanům blíž

6.

Post Bellum, o.p.s.

Příběhy našich sousedů

7.

Společnost pro vědy a umění, z.s.

Vzájemné seznamování s výsledky exilové a české vědecké i umělecké reprezentace

 

O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni v závislosti na přiděleném rozpočtu v roce 2019 a poté jim bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

  1. Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2019

Dne 25. 9. 2018 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2019. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 31. 10. 2018 do 12:00 hodin. Jednotlivé návrhy projektů byly zkontrolovány po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Ve druhém kole byly s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise.

Hodnotící komise zasedla dne 13. prosince 2018 v následujícím složení:

Předsedkyně komise: Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie

Přítomní členové komise: Jan Šnaidauf (za Kabinet ministra), Veronika Kuchyňová Šmigolová (za Sekci mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce), David Konecký (za Sekci bezpečnostní a multilaterální), Iva Jakobcová (za Sekci evropskou), Marek Janovský (za Odbor zahraničněpolitických analýz a plánování)

Administrátor: Jitka Pavlovičová (za Odbor veřejné diplomacie)

Projekty byly hodnotící komisí schváleny v následujícím pořadí úspěšnosti:

Pořadí

Předkladatel

Název projektu

1.

Jagello 2000

Připomenutí 20. výročí vstupu ČR do NATO: 6. národní konference "Naše bezpečnost není samozřejmost"

2.

Europeum

EuropaSecura

3.

Jagello 2000

Dny NATO v Ostravě 2019

4.

AMO

Pražský studentský summit 2019

5.

PSSI

15. letní škola PSSI

6.

Člověk v tísni

Festival Jeden svět v Bruselu jako LP advokační nástroj

7.

ÚMV

PES: International Programme Board Meeting and Public Debate

8.

AMO

10 let Východního partnerství: kam jsme z Prahy došli a kudy směřovat dál?

9.

ÚMV

XI. Sympozium „Česká zahraniční politika“

10.

Europeum

„EU jako globální hráč“ – zastoupení českého think-tanku v Bruselu

11.

Nadace Forum 2000

23. Konference Forum 2000

12.

Knihovna Václava Havla

„Evropské dialogy Václava Havla 2019“

13.

Fakulta soc. věd UK

Bezpečnostní konference 2019

14.

Česká škola bez hranic

Česká diaspora po roce 1989; 30 let svobodné migrace

 

Ostatní zaslané projekty se komise rozhodla nepodpořit.

S vybranými předkladateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními hodnotící komise. O konečné výši dotace budou předkladatelé informováni v závislosti na přiděleném rozpočtu v roce 2019. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Proti rozhodnutí Poskytovatele o poskytnutí, zamítnutí nebo částečném zamítnutí žádosti o dotaci není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Odbor veřejné diplomacie MZV ČR děkuje za všechny zaslané návrhy projektů tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

.