Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační titul „Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí“ a formuláře k vyúčtování dotace

 

Dne 17. 9. 2019 vyhlásil Odbor veřejné diplomacie MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 18. 10. 2019 do 14:00 hodin a celkem bylo přijato 12 projektů.

Dne 30. 10. 2019 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Dne 9. 12. 2019 byly ve druhém kole s přihlédnutím k hodnocení věcně příslušných odborů posouzeny členy hodnotící komise.

 

Složení hodnotící komise:

Mgr. Eva Dvořáková – předsedkyně komise, ředitelka odboru veřejné diplomacie

Mgr. Jiří Krátký – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

RNDr. Michal Ryšavý – kabinet ministra

Mgr. Pavel Šílený – sekce evropská

Mgr. Hana Volná – odbor rozvojové spolupráce

Mgr. Jitka Jirásková – administrátor projektů, odbor veřejné diplomacie

 

Hodnotící komise schválila následující projekty:

 

Předkladatel

Název projektu

Dotace schválená hodnotící komisí

Česká škola bez hranic

Čeština pro děti v zahraničí (podpora rozšiřování sítě a rozvoje českých škol v zahraničí)

252 500

Post Bellum

Příběhy našich sousedů

243 104

Centrum humanitární pomoci krajanům

Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině v roce 2020

108 800

Liga lesní moudrosti

Tábor  v Banátu

68 950

Člověk v tísni

Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu

130 000

Klub českých turistů

Obnova značení turistických tras spojující české vesnice v rumunském Banátu - II. etapa

70 000

Diecézní charita Brno

Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko

161 720

Hnutí Brontosaurus

Krajanům blíž

125 000

Univerzita Palackého v Olomouci

Tři cesty k rozvoji krajanské identity v USA

109 904

Společnost pro vědy a umění

Vzájemné seznamování s výsledky exilové a české vědecké i umělecké reprezentace

40 000

Stopy paměti

Realizace rozhovorů s čs. krajany v USA - příslušníky exilových vln 1938/39 - 1948 - 1968 - výstava, katalog, rešerše  k filmu

90 000

CELKEM

 

1 399 978

 

 

V termínu do 15. 1. 2021 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Formuláře k vyúčtování naleznete v přílohách.

 

Odbor veřejné diplomacie děkuje za všechny zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

přílohy

Závěrečná zpráva o realizaci projektu 87 kB doc (Word dokument) 9.3.2020

Závěrečná finanční zpráva 59 kB xls (Excel tabulka) 9.3.2020

Žádost o přesun finančních prostředků 64 kB xls (Excel tabulka) 9.3.2020

Přehled výdajů čerpané dotace 16 kB xlsx (Dokument) 9.3.2020

Přehled aministrativních (nepřímých) výdajů 13 kB xlsx (Dokument) 9.3.2020

Pokyny k vyúčtování dotace 77 kB doc (Word dokument) 9.3.2020

.