Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výsledky zasedání hodnotící komise pro dotační titul „Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí“ a formuláře k vyúčtování dotace

 

Dne 30. 7. 2020 vyhlásil Odbor veřejné diplomacie MZV ČR výběrové řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového řízení byl stanoven na 21. 9. 2020  a celkem bylo přijato 14 projektů. Dne 27. 10. 2020 zasedla obálková komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů.

Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení.  Obálková komise vyřadila 2 projekty pro závažné formální nedostatky. Projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly hodnoceny věcně příslušnými odbory. Členové hodnotící komise na základě předchozího hodnocení věcně příslušnými odbory provedli bodové ohodnocení jednotlivých projektů (max. počet bodů: 500). Dne 30. 11. 2020 na svém jednání hodnotící komise rozhodla o podpoře 10 projektů.

 

Složení hodnotící komise:

Mgr. Jan Bondy – předseda komise, ředitel odboru veřejné diplomacie a krajanů

Mgr. Jiří Krátký – zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

RNDr. Michal Ryšavý – kabinet ministra

JUDr. Pavel Kobližka – odbor států jižní a jihovýchodní Evropy

Mgr. Pavel Hrnčíř – odbor zahraničněpolitických analýz a plánování

Mgr. Jitka Jirásková – administrátor projektů, odbor veřejné diplomacie a krajanů

 

Hodnotící komise schválila následující projekty:

 

Žadatel

Projekt

Bodové ohodnocení projektu

Dotace schválená hodnotící komisí v Kč

Centrum humanitární pomoci krajanům

Výuka českého jazyka v českých komunitách na Ukrajině v roce 2021

463

120 500

Česká škola bez hranic

Čeština pro děti v zahraničí (Podpora rozšiřování sítě a rozvoje českých škol v zahraničí)

454

200 000

Post Bellum

Příběhy našich sousedů

442

200 000

Člověk v tísni

Asistenční pomoc krajanské komunitě v rumunském Banátu

426

142 000

Diecézní charita Brno

Zajištění zubní péče v Banátu, Rumunsko

416

175 720

Moje česká škola

Moje česká škola. Internetový vzdělávací portál pro české děti, rodiče a učitele žijící v zahraničí

408

200 000

Centrum humanitární pomoci krajanům

Oprava Staré české školy v Peregu Mare v Rumunsku - péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českému kulturnímu dědictví

406

48 600

Czexpats in Science

Budování komunity českých vědců v zahraničí

363

100 000

Liga lesní moudrosti

Tábor v Banátu

344

68 950

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Posilování vazeb s krajanskou komunitou v Bataypora

330

144 230

Hnutí Brontosaurus

Krajanům blíž

318

0

Český Banát

Projekt udržitelnosti českých vesnic v Rumunsku

293

0

CELKEM

 

 

1 400 000

 

Výše přidělené dotace bude s konečnou platností potvrzena po schválení rozpočtu a žadatelům bude zasláno rozhodnutí o přidělení dotace.

 

V termínu do 15. 1. 2022 je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Formuláře k vyúčtování naleznete v příloze.

 

Odbor veřejné diplomacie a krajanů děkuje za všechny zaslané návrhy projektů do tohoto výběrového řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

Příloha č. I - Závěrečná zpráva o realizaci projektu (DOC, 87 KB)

Příloha č. II - Závěrečná finanční zpráva (XLS, 60 KB)

Příloha č. III - Žádost o přesun finančních prostředků (XLS, 64 KB)

Příloha č. IV - Přehled výdajů čerpané dotace (XLSX, 17 KB)

Příloha č. V - Přehled administrativních nepřímých výdajů (XLSX, 14 KB)

Příloha č. VI - Pokyny k vyúčtování dotace (DOC, 77 KB)

.