Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzkumné programy MZV

 

Výzkumný program "Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů" byl zahájen v roce 1996 a byl ukončen v roce 2003. Od roku 2004 je nahrazen programem "Moderní společnost - vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů". Tento program bude ukončen v roce 2008. Každoročně je vyhlašována veřejná obchodní soutěž na zpracování témat z oblasti mezinárodních vztahů. Témata jsou navrhována jednotlivými útvary MZV podle jejich potřeb z oblasti zahraniční a bezpečností politiky.

vědecké projekty
odbor analýz a plánování

projekty rozvojové a humanitární pomoci
ekonomická sekce MZV

projekty podpory krajanů
odbor kultury a krajanských vztahů


Vědecké projekty MZV
Výzkumný program ministerstva zahraničí "Vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů" byl zahájen v roce 1996 a byl ukončen v roce 2003. Od roku 2004 je nahrazen programem "Moderní společnost - vědecké projekty z oblasti mezinárodních vztahů". Tento program bude ukončen v roce 2008.

V souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. je každoročně vyhlašována veřejná obchodní soutěž na zpracování témat, která jsou navrhována jednotlivými útvary MZV podle jejich aktuálních a dlouhodobých potřeb z oblasti zahraniční a bezpečností politiky.

Hlavní veřejná obchodní soutěž je vyhlašována vždy na podzim roku, který předchází roku řešení projektu, podmínky soutěže a podrobná zadání jsou k dispozici na internetových stránkách MZV. Obdržené nabídky jsou posouzeny hodnotící komisí, o udělení zakázky rozhoduje Vědecká rada na základě doporučení této komise.

* * *

Oblast státní podpory výzkumu a vývoje je upravena zákonem č. 130/2002 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje (platnost od 1.7.2002). Tento zákon nahrazuje zákon č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 130/2002 Sb. nově upravuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a úkoly organizačních složek ČR nebo územních samosprávných celků zabývajících se výzkumem a vývojem podporovaných z veřejných prostředků, podmínky podpory, veřejnou soutěž a hodnocení výzkumných záměrů, poskytování informací a výzkumu a vývoji, úkoly orgánů výzkumu a vývoje.

Podpora výzkumu a vývoje na vědecké projekty ministerstva zahraničí je poskytována dle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je řízena Vědeckou radou MZV. Vědecké projekty MZV jsou poskytovány jako účelová podpora výzkumu a vývoje z výzkumného programu ministerstva zahraničí na veřejnou zakázku, kdy poskytovatel je jediným uživatelem výsledku.

V souladu se zákonem o státní podpoře výzkumu a vývoje jsou veškeré informace o výzkumu a vývoji v působnosti ministerstva zahraničí předávány prostřednictvím informačního systému výzkumu a vývoje Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. Tyto údaje jsou zpřístupněny na jejích internetových stránkách ( www.vyzkum.cz ).

.